17.09.18 DI Energi Nyheder

Hjælp andre med at spare energi?

Har du løsningen til at spare energi i bygninger eller bruge energien på særlige tidspunkter? Så kan du få op mod 40 pct. tilskud til at udvikle og demonstrere løsningen.

Tilskuddene skal støtte arbejde med udvikling og demonstration af nye teknologier, værktøjer, metoder mv. til fremme af energieffektivitet og fleksibelt forbrug i bygninger og kan tildeles uddannelses- og forskningsinstitutioner, virksomheder og offentlige/private samarbejder.

Der er afsat en pulje på 11,2 mio. kr. fra 2016 til 2018 som en del af den politiske aftale om udmøntning af energireserven fra 2015.

Hvad skal du gøre?

I perioden fra den 27. august til den 15. november 2018 indkalder Energistyrelsen ansøgninger om tilskud, der skal gå til udvikling af databaserede metoder til bestemmelse af den energimæssige ydeevne og energibesparelsesmuligheder for bygninger.

Op til 40 procent af omkostningerne vil kunne blive dækket af tilskud afhængigt af, hvorvidt ansøgeren er en stor eller mindre virksomhed, en forskningsinstitution, eller opgaven bliver løst af flere parter i et samarbejde.

Anne Lund Wilhelmsen

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk

Relateret indhold