”Sæt data fri for at styrke smarte og effektive energisystemer i verdens byer”, siger Claus Madsen, adm. direktør for ABB Danmark.

14.10.19 DI Energi Nyheder

C40 kom til byen

C40 Cities & Business Forum samlede hundredevis af repræsentanter fra førende globale byer og virksomheder i Industriens Hus den 10. oktober 2019.

Energi og bygninger
Verden over er bygninger en betydelig energiforbruger, som tegner sig for 30-40 pct. af samfundets samlede energiforbrug. Det satte DI Energi fokus på i den session, som omhandlede bygningers energiforbrug.

Klima- og energicheferne Mark Chambers og Kadri Nassiep fra megabyerne New York og Cape Town fremlagde de udfordringer, som energi i bygninger udgør for deres byer og de ambitiøse mål, som de har opstillet for at nedbringe energiforbruget og klimaaftrykket af byernes millioner af bygninger.

Byg de rigtige bygninger
Sara Neff fra amerikanske Kilroy Realty fortalte om nødvendigheden af en tæt dialog mellem bygningsejere og byer i den fælles stræben efter mere klimavenlige bygninger.
Kirsten Lynge fra firmaet Læsø Zostera understregede samme pointe idet hun pegede på, at naturlige og klimavenlige bygningsmaterialer – eksempelvis lavet af tang og træ – kan spare store mængder CO2-udslip allerede i forbindelse med opførelsen af en bygning.

Danske styrkepositioner
Danske erhvervsfolk præsenterede projekter, hvor industri, forsyningsvirksomheder og byer samarbejder om at optimere og skabe mere effektiv energiforsyning i byerne. Steen Schelle Jensen fra Kamstrup præsenterede fjernvarme er et eksempel på en dansk succeshistorie, som kan overføres til udlandet. Her arbejder partnere på at bygge mere data og ”intelligens” ind i systemerne for at optimere forsyningen mede varme og køling til verdens byer yderligere.

Claus Madsen fra ABB præsenterede en anden dansk styrkeposition, nemlig det intelligente energisystem, som integrerer el og varme, forbrug og lagring, producenter og forbrugere, VE og EE. Det sker konkret i en række storskala-forsøg i EnergLab Nordhavn i København – en ny bydel, hvor intelligent og effektiv energi er tænkt ind fra begyndelsen, og hvor der gøres nye erfaringer i stort format med optimering og sammentænkning af energien.

Om C40
C40 er et netværk af knap 100 af verdens storbyer, der forpligter sig til at adressere klimaforandringerne. Netværket understøtter samarbejde og vidensdeling mellem byer, der gennemfører meningsfulde, målbare og bæredygtige initiativer mod klimaforandringer. Se mere her.

Om C40 Cities & Business Forum i København
Den 10. oktober 2019 fandt C40 Cities & Business Forum sted i Industriens Hus i København. Formålet var et dele erfaringer mellem byer og virksomheder om, hvordan de kan samarbejde om at skabe en positiv og virkningsfuld klimaindsats i deres by. Se mere her.

 

Hans Peter Slente

Hans Peter Slente

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3722
  • Mobil +45 2949 4594
  • E-mail hps@di.dk

Relateret indhold