Deltagerne i DI’s markedsmodnings- og etableringsprogram på Grand Central Station i New York – klar til at stige på væksttoget for offshore vind i USA.

30.10.19 DI Energi Nyheder

Danske offshore virksomheder engagerer sig i det amerikanske marked

Danske virksomheder har en global styrkeposition inden for havvind. I USA er potentialet for et indtog af danske kompetencer langs hele værdikæden stor, fordi der satses massivt på vindmøller. Med støtte fra Energistyrelsen afviklede Dansk Industris kontor i New York i oktober et skræddersyet program for danske virksomheder, der ønsker at blive en del af denne forsyningskæden.

Havvind i det nordøstlige
USA Mange danske underleverandører står på spring for at træde ind på det amerikanske marked for havvind. Særligt i det nordøstlige USA har delstaterne fokus på en grønnere energiforsyning, og tilsammen har Massachusetts, Connecticut, New York og New Jersey målsætninger om at implementere hele 18 GW havvind i de kommende år. For at det skal lykkes, skal en helt ny forsyningskæde bygges op i USA. For danske virksomheder med stærke kompetencer er det lig med store muligheder. Men hurtigt melder spørgsmål sig om alt fra investeringssikkerhed og afsætningsmuligheder til etableringsomkostninger – især hvis man er en mindre underleverandør.

En succes ude starter med en dialog hjemme
Otte virksomheder deltog i markedsmodnings- og etableringsprogrammet, som DI afholdt i oktober. Programmet omfattede en række indledende workshops i Danmark, der med udgangspunkt i konkrete eksportværktøjer gjorde virksomhederne klogere på egne muligheder og udfordringer, samt hvordan man effektivt styrer egne operationer på det amerikanske marked. Programmet sluttede med et tre-dages besøg i New York, hvor deltagerne fik mulighed for at høre fra by-, stats- og nationale myndigheder om deres mål og krav til virksomheder, som ønsker at blive en del af det amerikanske marked. Samtidigt fik deltagerne indblik i erfaringer fra NGO’er, private virksomheder og advokater.

De fremadrettede perspektiver
Industrien for havvind er under opbygning på det amerikanske kontinent. Ambitionerne er der og pipelinen af projekter er historisk stærk, men mange byggesten mangler stadig at falde på plads. Interessen for at samarbejde med danske virksomheder og aktører er stor. Fra amerikansk side ønsker man at undgå profitere af den erfaring, som såvel danske myndigheder som danske virksomheder kommer med i forhold til at etablere en sikker og effektiv forsyningskæde. Hermed håber man at undgå de værste faldgruber og børnesygdomme for offshore vindbranchen og at komme hurtigt og effektivt i gang med udbygningen.

For interesserede virksomheder gentages markedsmodnings- og etableringsprogrammet igen i primo 2020, hvor DI har indgået et samarbejde med New York City bystyre. Interesserede virksomheder kan henvende sig til Louis Funder på lfk@di.dk.

Om Danish Cleantech Hub
Danish Cleantech Hub er et offentligt-privat samarbejde mellem Dansk Industri og State og Green. Danish Cleantech Hub understøtter synligheden og kommercialiseringen af danske cleantech løsninger og ekspertise i New York. Danish Cleantech Hub er en New York-baseret platform for vidensdeling og grønne partnerskab, der giver danske virksomheder en effektiv indgangsportal til det amerikanske marked

Hans Peter Slente

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3722
  • Mobil +45 2949 4594
  • E-mail hps@di.dk

Relateret