Klimaordførerne Thomas Danielsen (V), Mette Abildgaard (K), Ida Auken (R ) og Anne Paulin (S) gav deres veloplagte bud på mål og midler i klimaloven.

02.10.19 DI Energi Nyheder

Klimaloven kommer

Klimaloven var til debat ved Energipolitisk Konference 2019 arrangeret af DI Energi og Dansk Energi onsdag den 2. oktober.

Danmarks nye regering har lagt fra land med et ambitiøst klimamål for Danmark om at reducere CO2-udslippet med 70 pct. i 2030. Men hvordan kommer vi i mål?

Det spørgsmål har mange stillet sig selv, og det var nok grunden til, at over 300 havde tilmeldt sig konferencen. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen forklarede sin vision for klimaloven. Repræsentanter fra erhvervslivets brancher (energi, transport, fødevarer, tung industri og energieffektivitet) gav hver deres bud på strategier og indsatser på vej mod målet.

Klimaråd fra både Danmark og Sverige redegjorde for, hvordan en klimalov og handlingsplaner kan fremme klimaarbejdet – både politisk og rent praktisk. Endelig gav en række klima- og energipolitiske ordførere fra Folketinget deres bud på, hvordan målet kan nås – og hvordan det skal spille sammen med andre politiske målsætninger om vækst og velfærd.

DI og Dansk Energi har indgået et samarbejde, Erhvervslivets Klimaalliance, hvis formål er netop at stræbe efter at vende klimaudfordringen til forretningsmæssige og samfundsmæssige muligheder.

For at se mere om konferencen, se konferencesitet her, hvor dagens præsentationer og yderligere materialer bliver gjort tilgængelige.

Hans Peter Slente

Hans Peter Slente

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3722
  • Mobil +45 2949 4594
  • E-mail hps@di.dk

Relateret indhold