Foto: Skyfish

01.02.19 DI Energi Nyheder

Digital grøn vækst

Grønt vækstteam præsenterede den 31. januar sine ti anbefalinger til, hvordan energi- og miljøbranchen kan indfri vækstpotentialet i øget digitalisering og brug af data.

Vækstteamet for grøn energi- og miljøteknologi har haft til opgave at komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan virksomhederne, som producerer grøn energi- og miljøteknologi, kan vokse i en tid med hård international konkurrence og stærkt øget digitalisering. De ti anbefalinger fra regeringens vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi kan være med til at løfte Danmarks grønne eksport yderligere. DI Energi glæder sig over anbefalingerne og opfordrer regeringen til hurtigst muligt at følge op på anbefalingerne og præsentere en egentlig vækstplan.

Anbefalingerne blev præsenteret for regeringen den 31. januar. Digitaliseringen er godt på vej ind i danskernes hjem. Vi får digitale el- og vandmålere og intelligente huse, som selv optimerer brugen af el og varme. Vækstteamet fokuserer på, hvordan man kan gøre de data tilgængelige, som forsyningsselskaberne har om danskernes forbrug af el, vand og varme, og dermed udvikle nye grønne produkter, services og løsninger.

Vækstteamets 10 anbefalinger

Vækstteamets anbefalinger fokuserer på fire områder:

 • Forbedret adgang til forbrugsdata for el, vand og varme
 • Bedre muligheder for test og demonstration i større skala
 • Bedre rammer for startups inden for energi- og miljøteknologi
 • Øget eksport

De ti anbefalinger er:

 1. Fleksibel regulering og øget konkurrenceudsættelse i forsyningssektoren
 2. Adgang til og anvendelse af forbrugsdata på forsyningsområdet
 3. Etablering af fysiske storskala testplatforme til forsøg med teknologier på tværs af forsyninger og sektorer
 4. Regulatoriske frizoner til storskala test skal give mulighed for at afprøve implementering af nye grønne løsninger
 5. EUDP, MUDP og Innovationsfonden skal have stærkere fokus på digital demonstration
 6. Bedre adgang til kapital og talent
 7. Offentlige indkøb skal understøtte digital grøn innovation og start-ups
 8. Myndighedssamarbejde skal fremme eksport af grønne løsninger
 9. Styrket internationaliseringsindsats for grønne start-ups og SMV'er
 10. Opfølgning på vækstteamets anbefalinger

DI Energi med hele vejen

DI Energi har fulgt arbejdet hele vejen, haft dialog med vækstteamet og spillet ind med en række forslag på vegne af sine medlemmer.

DI Energis medlemmer erkender data som grundlag for øget vækst og effektivisering i branchen og byder nye muligheder for demonstration i stor skala velkommen.

"Vækstteamets anbefalinger er et nødvendigt bidrag til at bane vej til ny forretning og stærkere vækst gennem brug af data, og vi er klar til at bidrage til de næste skridt i en konkretisering" udtaler branchedirektør Troels Ranis, DI Energi.

DI Energi har grøn vækst og digitalisering som tema for sin Årsdag, som finder sted den 25. april.

Se vækstteamets rapport i interaktiv version her.

Se DI's pressemeddelelse om anbefalingerne her.

Hans Peter Slente

Hans Peter Slente

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3722
 • Mobil +45 2949 4594
 • E-mail hps@di.dk

Relateret indhold