01.02.19 DI Energi Nyheder

Overskudsvarme: Bred enighed om en certificeringsordning

På en konference om overskudsvarme, som DI og Dansk Fjernvarme stod bag, lød der bred politisk opbakning til en certificeringsordning for overskudsvarme.

Mens regeringen fortsat forsøger at få indgået politisk aftale om en ny, højere afgift på overskudsvarme, er branchen ved at miste tålmodigheden. Derfor havde Dansk Industri og Dansk Fjernvarme sat hinanden i stævne ved en velbesøgt konference, hvor folketingspolitikere fra Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre deltog i en debat om, hvordan vi sikrer effektiv udnyttelse af overskudsvarme.

De fire ordfører udtrykte bred enighed om, at vi skal have indrettet fremtidens regler, så vi i endnu højere grad udnytter overskudsvarme. Hvordan det så lader sig gøre, var der kun næsten bred enighed om.

Fra Venstre, lød det fra skatteordfører Louise Schack Elholm, at regeringen havde lagt et forslag frem, hvor en ny, ensartet afgift skal afløse de nuværende regler.

- Overskudsvarmen skal udnyttes. Selvfølgelig. Udfordringen er, hvordan man udnytter den ramme, så der kommer mest muligt ud af den, sagde Louise Schack Elholm.

En af knasterne i forhandlingerne om de fremtidige rammer for overskudsvarmen er, at Skatteministeriet mener, at kunne fremme udnyttelsen af overskudsvarmen med en ny afgift, selvom deres egne beregninger viser, at udnyttelsen af overskudsvarme ikke vil stige nævneværdigt med sådan en løsning. Derudover har Skatteministeriet indført et nyt begreb – falsk overskudsvarme – der skulle opstå hvis virksomhederne ikke er fuldstændige energieffektive.

Fra både industrien, fjernvarmeselskaberne, lønmodtagerorganisationer, datacentre og en lang række andre aktører i sektoren, har svaret været at det er noget teoretisk snik snak, som hverken dem selv, og tilsyneladende heller ikke Skatteministeriet har kunnet finde konkrete eksempler på.

Overskudsvarmeprojekter vil ofte have en individuel karakter og kræve en individuel, teknisk vurdering af om energien i den samlede løsning udnyttes bedst muligt. Det kan ikke løses med en afgift på overskudsvarme. Derfor har Dansk Industri og Dansk Fjernvarme fremsat forslag om en ny certificeringsordning, som skal certificere virksomhedernes overskudsvarme og erstatte overskudsvarmeafgiften.

Det forslag mødte bred opbakning.

Socialdemokratiets energiordfører Jens Joel sagde:

- I Socialdemokratiet mener vi, at vi skal kigge på en certificeringsordning. Vi tror, at det der står i vejen, er en indtægt, som vi alligevel står til at miste, sagde ordføreren med henvisning til, at hvis det var frygten fra at miste statsindtægter fra kul, så havde politikerne i energiaftalen netop indgået aftale om at udfase kul, så den indtægt forsvinder uanset hvad.

Opbakning fra Dansk Folkeparti
Samme toner lød fra Dansk Folkepartis energiordfører, Mikkel Dencker:

- Vi skal løse udfordringen med at udnytte overskudsvarmen hensigtsmæssigt. Jeg hælder mest til en certificeringsordning. Ikke bare fordi jeger bekymret for at bruge afgiftsincitamentet unødigt.

De Radikale Venstres skatteordfører, Andreas Steenberg, mente at der allerede i dag er kompetencer og bemyndigelse til at lave en certificeringsordning.

- Det skal være en myndighed, der udsteder certifikatet. Energistyrelsen har bemyndigelsen til at udstede det. Men den helt store udfordring er, at vi ikke tage en stor omlægning af afgifterne, sådan som der er brug for.

- Jeg er åben overfor at kigge på en certificeringsmodel, men den er der ikke regnet på endnu.

 

Jens Dandanell Petersen

Jens Dandanell Petersen

Fagleder for national klimapolitik

  • Direkte +45 3377 3579
  • Mobil +45 2924 4591
  • E-mail jedp@di.dk

Relateret indhold