40 deltagere drøftede britisk fjernvarme i House of Green den 13. marts

19.03.19 DI Energi Nyheder

UK siger OK til FV fra DK

Storbritannien henter inspiration i danske erfaringer med fjernvarme.

Storbritanniens energipolitik er forankret i Department of Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS). En af de strategiske satsninger i Storbritanniens energipolitik er at udbygge forsyningen med fjernvarme, som i dag blot forsyner under 5 pct. af landets varmeforbrugere. I takt med, at Storbritannien stræber for at leve op til sine ambitiøse klimamål, kommer også fjernvarme i stigende grad i fokus.

Derfor besøgte Emma Floyd, Head of Heat Networks i BEIS, for nylig Danmark sammen med en række kolleger for at søge inspiration til den britiske udbygning med fjernvarme. Briterne søger svaret på, hvordan dansk lovgivning, regulering og praktiske løsninger fremmer fjernvarmens muligheder og dermed har skabt mulighed for, at over 60 pct. af danske varmeforbrugere er tilsluttet fjernvarmen.

DI Energi afholdt et velbesøgt erhvervsseminar om fjernvarme den 13. marts i anledning af besøget. Emma Floyd bedyrede her, at UK har brug for de danske erfaringer inden for fjernvarme og er meget interesseret i at trække på dansk ekspertise – og dansk teknologi – for at udbygge fjernvarmen i landet – som en moderne, effektiv, klimavenlig og billig form for varmeforsyning.

De mange danske firmaer til stede hørte her om de britiske planer for udbygning med fjernvarme. Desuden fortalte Vattenfall UK om, hvordan de vurderer det britiske fjernvarmemarked, og hvordan de samarbejder med underleverandører – også fra den stærke danske fjernvarmeteknologiske sektor.

Besøget fra UK og forretningsseminaret var et led i det dansk-britiske samarbejde om energiregulering forankret i Energistyrelsen og den danske ambassade i London. Partnerskabet er i god gænge og styrkes nu yderligere. Målet er at inspirere UK’s grønne energiomstilling og samtidig styrke danske firmaers eksportmuligheder i det store marked. DI Energi bakker op og bidrager til samarbejdet med sigte på kommercielle resultater for medlemsvirksomhederne.

Hans Peter Slente

Hans Peter Slente

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3722
  • Mobil +45 2949 4594
  • E-mail hps@di.dk

Relateret indhold