09.04.19 DI Energi Nyheder

Energiforligskredsen justerer dispensationsmulighed for biogasstop

Energiforligskredsen har besluttet at ændre skæringsdatoen for dispensationsmuligheden for biogasstøtten, da den oprindeligt fastsatte skæringsdato for myndighedsgodkendelser, 8. februar 2019, har vist sig at have utilsigtede virkninger. Forligskredsen blev derfor fredag d. 5 april 2019 enige om, at ændre skæringsdatoen til 1. juli 2019.

I Energiaftalen fra juni 2018 besluttede samtlige af Folketingets partier at stoppe den nuværende støtteordning til nye biogasanlæg i 2020 og at indføre et loft over støtten til produktionen.

I februar 2019 fastlagde forligskredsen så rammerne for dette stop, hvor det blev besluttet, at biogasanlæg, der tilsluttes efter 1. januar 2020, ikke kan få støtte under den nye ordning. Der blev etableret en dispensationsmulighed, så biogasanlæg, der havde fået myndighedsgodkendelser samt foretaget betydelige, irreversible investeringer pr. 8. februar 2019, kunne få støtte ved tilslutning i en periode efter 2019.

DI rettede efterfølgende henvendelse til forligskredsen med budskabet om, at denne skæringsdato kunne have store økonomiske konsekvenser for virksomheder, der allerede havde foretaget irreversible investeringer, men endnu ikke fået myndighedsgodkendelse. Fredag d. 5. april 2019 blev energiforligskredsen enige om at rykke skæringsdatoen for myndighedsgodkendelse til d. 1. juli 2019. Der skal fortsat være foretaget irreversible investeringer inden 8. februar 2019 for at være berettiget til dispensation.

Det er herefter forventningen, at flere biogasanlæg vil kunne få støtte på den nuværende ordning.

DI er glade for, at forligskredsen har været lydhør over for DI og virksomheder, der stod til at komme økonomisk i klemme og ser det som positivt, at flere anlæg forventes at ville kunne få støtte under den nuværende ordning, da biogas betragtes som en vigtig del af den grønne omstilling.

Sofie Laurentzius Nielsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3173
  • Mobil +45 2857 8778
  • E-mail soln@di.dk

Relateret