Torben Meyer, Esbjerg Kommune
26.06.19 DI Energi Nyheder

Nordsøen som Silicon Valley for havvind

Den 20. juni var den danske vindindustri og energiministre fra Nordsølandene samlet i Esbjerg for at diskutere fremtidens samarbejde for havvind

Der var stor enighed blandt de 150 vindaktører fra både industrien og politikere, da de mødtes i Esbjerg for at diskutere fremtiden for vindenergi i Nordsøen: Det kræver samarbejde og teknologiudvikling for at kunne udnytte det fulde potentiale i Nordsøen.

Ud fra Europa-Kommissionens vurdering, skal EU op på omkring 450 GW havvind i 2050 for at levere på målsætningen fra Paris-aftalen og bidrage til at holde temperaturstigningerne under 1,5 grader. Hvis det skal nås, skal den årlige udbygning af havvind i Europa seksdobles i forhold til det nuværende niveau. Det vil kræve både velvilje og en stor indsats fra både politisk hånd og fra industrien. Noget, der var bred enighed om at levere.

Fra havvind i Nordsøen til eksportmuligheder

En af ambitionerne for Nordsøen er ”energi-øer” som samlingspunkt for havvindmølleparker. De skal bidrage til at sænke omkostninger og til at sikre dansk eksport. ”I Danmark har vi ikke mange råstoffer, men vi har meget store vind-ressourcer i Nordsøen. Hvis vi laver storskala vindmølleparker på kunstige øer, vil det sænke priserne på vindenergi og skabe enorme eksportmuligheder for danske virksomheder,” siger Troels Ranis, Branchedirektør i DI Energi.

Marie Holst

Marie Holst

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3543
  • Mobil +45 6012 4139
  • E-mail mhol@di.dk

Relateret indhold