20.08.19 DI Energi Nyheder

Spark den energipolitiske sæson i gang i DI

Hør om hvad politikerne, virksomheder, DI og Dansk Fjernvarme mener der skal til for at kunne udnytte overskudsvarme bedst muligt.

Den 10. september afholder DI og Dansk Fjernvarme en overskudsvarmekonference i Industriens Hus. Konferencen vil  kick-starte arbejdet med de udeståender, der er fra overskudsvarmeaftalen fra marts og fremme udnyttelsen af overskudsvarme. I lyset af regeringens udmelding om en reduktion af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til 1990, er indfrielse af industriens overskudsvarmepotentiale nu blevet et endnu vigtigere virkemiddel for at komme i mål og sikre en omkostningseffektiv klimapolitik.

Konferencen vil blandt andet se på hvordan prisregulering og certificeringen af overskudsvarme skal udformes, så virksomheder og fjernvarmeselskaber finder sammen om at udnytte overskudsvarmen, og lytte til politikere, virksomheders og fjernvarmens syn på sagen. Det hele sluttes af med en politisk debat.

Kom og lyt til markante politiske og erhvervsmæssige stemmer og tag selv del i debatten.

Tilmeld dig her

Jens Dandanell Petersen

Jens Dandanell Petersen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3579
  • Mobil +45 2924 4591
  • E-mail jedp@di.dk

Relateret indhold