Stemning fra oplæg og besigtigelse af test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter på DTU Risø Campus ved arrangementet Sol over Danmark den 29. august 2019

Peter Poulsen
04.09.19 DI Energi Nyheder

Solskin og god energi på Risø

DI Energi holdt sommerstatus for solenergi i sommerens sidste solstråler på DTU Risø Campus.

Solenergi er i vækst, både i Danmark og globalt. Det blev bekræftet ved DI Energis medlemsmøde om solenergi på DTU Risø Campus den 29. august, hvor 75 deltagere drøftede den seneste udvikling inden for solenergi.

Stærk udvikling på alle parametre
Solenergien udvikler sig på mange felter som kilde til både varme og el. Storskala sol-parker bliver stadig mere konkurrencedygtige og vinder store, teknologineutrale udbud på VE både herhjemme og i udlandet. Bygningsintegreret solenergi udvikles i stadig mere attraktivt design og til lav pris. Solvarme-markedet, hvor Danmark er blandt de globale frontløbere bl.a. inden for integration med fjernvarme og lagring, vinder nu også frem i udlandet – og med et stærkt dansk islæt.

DTU bidrager
DTU bidrager til solenergiens fortsatte udvikling. Det sker gennem den testpark, som er etableret på Risø i samarbejde med European Energy. DTU indviede på dagen også en ny udviklingsfacilitet, hvor solpaneler kan bygges og afprøves.

Inspiration fra Holland
Holland ligger foran Danmark i udnyttelsen af solenergi til el. Dagen rummede et inspirerende oplæg fra Jaap Barsma, formand for Holland Solar, som fortalte om muligheder og udfordringer i det hollandske marked, som har mange ligheder med Danmark.

Se dagens program her.

Se de inspirerende oplæg her.

Hans Peter Slente

Hans Peter Slente

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3722
  • Mobil +45 2949 4594
  • E-mail hps@di.dk

Relateret indhold