09.06.20 DI Energi Nyheder

Green Energy Export Day

DI Energi og partnere holder stor eksportdag med konference, workshops og netværk den 28. august 2020.

Nye markedsmuligheder post COVID19
Konferencens mål er at give deltagerne overblik over de aktuelle muligheder på energibranchens vigtigste eksportmarkeder og at give mulighed for at møde de rådgivere, som hjælper branchens virksomheder ude på de enkelte ambassader på nære og fjernere markeder.

Brug danske energi-rådgivere på ambassaderne
Danmark har officielt energisamarbejde med en række lande. For eksempel samarbejder Energistyrelsen med myndigheder i Tyskland, Storbritannien, Nederlandene og USA om at fremme brugen af fjernvarme – og baner dermed vejen for eksport af dansk teknologi og viden. Det samme gør sig gældende inden for vindteknologi i USA, Japan, Korea, Indien og Kina og en række europæiske markeder. Disse rådgivere står til rådighed med deres viden og netværk for danske eksportører – både på eksportdagen og videre frem.

Fokus på fire teknologiområder
Vindkraft, fjernvarme, energieffektivisering og bioenergi er i fokus på de målrettede workshops, som afvikles på eksportdagen. Virksomheder vil få input fra eksperter, rådgivere og andre eksportører, som hjælper dem til at vurdere og agere på eksportmarkederne. 

Opfølgning på klimapartnerskaberne
Regeringens klimapartnerskaber har vist, at dansk erhvervsliv kan levere betydelige bidrag til at Danmark kan nå sit ambitiøse klimamål i 2030. Samtidig er det dokumenteret, at Danmark kan bidrage til at opnå betydeligt større klimagevinster i udlandet gennem eksport af dansk energiteknologi og klimaløsninger. Green Energy Export Day sætter fokus på dette – blandet andet ved at søsætte initiativer til eksport af energieffektive løsninger til industrien – i første omgang med konkrete fremstød rettet mod industrien i Californien og i Tyskland.

Energibranchens eksport tilbage på sporet
Energiindustrien er en stor eksportbranche for Danmark. Efter en markant stigning i eksporten i 2019 forventes et tilbageslag i 2020 på grund af corona-krisen. DI Energi søger at forene alle kræfter om et fornyet fokus på eksporten, så branchen kan udnytte mulighederne – og bruge interessen for grøn omstilling i Europa og globalt som springbræt for øget eksport.

Kom og få det fulde overblik. Se mere om konferencen og tilmeld dig her.

Hans Peter Slente

Hans Peter Slente

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3722
  • Mobil +45 2949 4594
  • E-mail hps@di.dk

Relateret indhold