04.02.21 DI Energi Nyheder

Aftale om energiøer

Med bred politisk aftale i dag om energiøer er et dansk måneprojekt lanceret og Danmarks position som grønt foregangsland er fastholdt og Danmark leder vejen for grøn omstilling. Det er en position, der giver fantastiske muligheder for blandt andet dansk industri som leverandører og som aftager af grøn energi.

”Aftalen er glædelig og det er vigtigt, at aftalen følges op af beslutninger om infrastruktur, og at der skabes en efterspørgsel på den grønne strøm”, udtaler Troels Ranis branchedirektør for DI Energi.

Der skal etableres elforbindelser fra energiøerne til de andre nordeuropæiske lande. Og der skal sikres tilstrækkelig båndbredde for el i de enkelte lande.

Troels Ranis understreger derfor, ”at mens vi bygger energiøerne, skal der træffes en række beslutninger i Europa. Gevinsten er et stort og velfungerende marked for energi, grøn energi.”

Energiøerne vil producere enorme mængder vedvarende energi, som vi kan bruge til at producere fremtidens bæredygtige brændstoffer.

Troels Ranis forklarer, ”med store mængder billig, grøn strøm skal vi udvikle bæredygtige brændstoffer til lastbiler, skibe og fly.”

Energiøen på Nordsøen placeres 80 km fra Vestkysten og udlægges til en start til 3 GW og på sigt 10 GW. Til sammenligning er den nuværende danske udbygning til havs på 1,7 GW. Energiøen skal have en statslig ejermajoritet og den tilknyttede infrastruktur skal ejes af Energinet eller have statslig ejermajoritet. Energiøen i Nordsøen skønnes, at kunne være færdig i 2033, men muligheder for fremrykning skal vurderes. Energiøen Bornholm er afhængig af mulighederne for at kunne afsætte strømmen og det kan derfor blive nødvendigt at etablere den i flere faser med henblik på opstart før 2030.

Der udestår en række beslutninger blandt andet om udbudsform. Det er en betingelse, at projekterne er rentable, og at de nødvendige udlandsforbindelser kan etableres.

Læs mere på Klima-, Energi og Forsyningsministeriets hjemmeside via nedenstående link

 Danmark bliver en ø rigere: Verdens første energiø etableres 80 km ude i Nordsøen (kefm.dk)

Relateret indhold