23.06.21 DI Energi Nyheder

Nye særpuljer til teknologiudvikling- og demonstration under EUDP

EUDP har offentliggjort ekstraordinære særpuljer møntet på at fremme udviklingen af teknologier indenfor blandt andet Power-to-X, CO2-lagring og grøn procesenergi i industrien. Frist for ansøgning er d. 3. september 2021.

Særpuljernes formål

EUDP indkalder projekter, der skal have fokus på teknologiudvikling- og demonstration. Således udbydes flere særpuljer til formålet, hvor der blandt andet uddeles midler til følgende:

Grøn procesenergi: 68,6 mio. kr.

  • Denne særpulje kan støtte projekter med fokus på udvikling og demonstration af de teknologier, der er nødvendige for at nedbringe industriens energiforbrug og CO2-udledninger.

Power-to-X pulje: 8 mio. kr.

  • Denne særpulje er målrettet udvikling og demonstration af teknologier, der er nødvendige for at kunne viderebearbejde brint til ”X”-produkter, herunder indfangning og rensning af CO2 på affaldsforbrændingsanlæg eller industrivirksomheder samt produktion af fx grøn ammoniak og jetfuel.

CO2-lagring i Nordsøen: 197 mio. kr.

  • Med Nordsøaftalen er det aftalt, at der afsættes midler til projekter, der omhandler udvikling og demonstration af teknologier relateret til CO2-lagring i Nordsøen, så udviklingen af sikker lagring af CO2 kan ske allerede fra 2025. Det kan f.eks. være til demonstration af, at CO2-injektion og -lagring kan ske sikkert i undergrunden uden udslip, herunder hvordan de underjordiske reservoirs påvirkes af CO2-injektion.

Læs mere om særpuljernes formål samt projekttyper her.

Hvem kan ansøge?

Ansøgere kan være små, mellemstore og store virksomheder, vidensinstitutioner, forsyningsselskaber og andre, der arbejder med grønne energiteknologier.

Frist for ansøgere er den 3. september 2021 kl. 12.00 med afgørelse primo december 2021. 

Vejledning til ansøgning

EUDP henviser til ”Vejledning til ansøgning” for yderligere
information om, hvorledes de enkelte afsnit i ansøgningsskemaet udfyldes herunder budgetskemaet samt vejledning til indsendelse af ansøgningsmaterialet via ansøgning.

Magnus Larsen
Skrevet af:

Magnus Larsen

Relateret indhold