16.06.21 DI Energi Nyheder

Politisk aftale om fremtidig regulering af elsektoren

Regeringen indgik d. 4. juni aftale med alle Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige om den fremtidige regulering af elsektoren i lyset af den grønne omstilling og elektrificeringen.

I lyset af den grønne omstilling og elektrificeringen står elsektoren og elnettet overfor en stor opgave for fortsat at kunne sikre leverancen af grøn el til forbrugerne, når vi for alvor får elbiler og varmepumper. Der har indtil nu været usikkerhed omkring de rammer, som elsektoren skal agere under.

Med en ny politisk aftale mellem regeringen og et bredt udsnit af Folketinget – Nye Borgerlige undtaget – indgået d. 4. juni, har vi fået disse rammer på plads, og vi har fået en aftale, der skaber gennemsigtighed og sikrer rimelige priser for forbrugerne.

Elnetselskaberne vil i fremtiden få mulighed for at opkræve et grønt tillæg, som de kan bruge til at investere i infrastrukturen. Det er helt nødvendigt for, at vi kan gennemføre den grønne omstilling. Aftalen giver også elnetselskaberne et incitament til at vælge de bedste og mest effektive løsninger, så tarifferne bliver så lave som muligt.

DI Energi hilser således aftalen velkommen.

Læs mere om aftalen her.

Relateret indhold