08.09.21 DI Energi Nyheder

SMV:Eksport

Ny pulje til genstart af eksporten åbner nu

Har din virksomhed en eksportstrategi, som skal føres ud i livet, og har I behov for at få flere hænder i gang med at omsætte planen til handling? Så er SMV:Eksport et godt tilbud. Ansøg nu – og senest den 5. oktober – for at få del i denne støtte, som er sat af til at løfte eksporten hos danske SMV’er.

Løn til eksportmedarbejdere

Puljen giver tilskud til at styrke eller genetablere tilstedeværelse på eksportmarkeder gennem lønudgifter til ansættelse af salgs- eller servicemedarbejdere på markederne i op til seks måneder eller til ekstern bistand til lignende opgaver.

Programmet har to typer tilskud (med 50% egenbetaling):

  • Tilskud til løn til egen medarbejder, som arbejder med at realisere en eksportstrategi for et marked – maksimalt 100.000 kroner.
  • Tilskud til en medarbejder på et udenlandsk marked, ansat efter principperne i Employer of Record (EOR) - maksimalt 250.000 kroner.

Åbent for SMV’er

Programmet er finansieret af EU’s REACT-midler og administreres af Erhvervsfremmestyrelsen. For at ansøge, skal virksomheden være en SMV efter EU’s kriterier: Under 250 ansatte og en omsætning under 50 mio. euro i omsætning eller samlet balance under 43 millioner euro.

Frist

SMV:Eksport har ansøgningsfrist den 5. oktober. Se mere om SMV:Eksport her.

Virksomhedsprogrammet

Cirka 600 mio. kroner fra EU’s genopretningsprogram udmøntes nu i Virksomhedsprogrammet, som skal hjælpe danske SMV’er i kølvandet på COVID-19-krisen. EU’s samlede program, REACT-EU, skal afhjælpe konsekvenserne af COVID-19 og understøtte en grøn og digital genstart af virksomheder og økonomi.

Virksomhedsprogrammet har fire spor:

SMV:Eksport: Tilskud til egne eksportmedarbejdere og tilskud til en medarbejder i udlandet eksempelvis til at opbygge salgsnetværk på målmarkedet (employer of record). Åbner for ansøgning 7. september. Beskrevet ovenfor.

SMV:Vækstpilot: Mulighed for ansættelse af en ledig vækstpilot (lige fra en faglært til en højtuddannet). Vækstpiloten ansættes i 6 mdr. på ordinære vilkår - virksomheden får dækket 50 pct. af omkostninger (dog max. 15.000 kr./mdr.). Åbner for ansøgning 15. september.

SMV:Digital: Tilskudsvouchers til køb af rådgivning omkring digital omstilling. Desuden indeholder programmet en række kompetenceudviklingsmuligheder samt mulighed for tilskud til investering i udstyr, maskiner, software mv. Tilskudsvouchers op til 250.000 kr. Åbner for ansøgning 27. september.

SMV:Grøn: Vouchers til rådgivning, kompetenceudvikling og investeringer i udstyr, maskiner mv. som understøtter jeres grønne udvikling. Tilskudsvouchers op til 250.000 kr. Åbner for ansøgning 11. oktober.

Der er desuden reserveret 60 mio. kr. til en GENSTART pulje til virksomheder, som er hårdt ramte af COVID-19-krisen. Dette spor afventer imidlertid udrulningen af Regeringens Omstillingspulje. Endvidere er der en reserve i Virksomhedsprogrammet på kr. 190 millioner, som vil blive udrullet, når de første puljer er ansøgt.

Se mere om Virksomhedsprogrammet her.

Relateret indhold