13.03.24 DI Energi Nyheder

DI EU Green Network: på forkant med EU’s klima- og energipolitik

DI Energi opruster på EU-fronten ved at relancere DI EU Green Network. Netværket vil samle stemmer fra danske virksomheder og søge indflydelse, facilitere vidensdeling og sikre adgang til beslutningstagere, så EU får en mere ambitiøs og strømlinet klima- og energipolitik.

Danske klima- og energivirksomheder skal have en stemme i EU, for den grønne omstilling sker ikke lokalt, men internationalt. Derfor relancerer DI Energi netværket DI EU Green Network.

Formålet med netværket er at skabe en platform, hvor danske virksomheder kan samarbejde og bidrage med input til beslutningsprocesserne i EU, så vi sikrer en ambitiøs, effektiv og strømlinet lovgivning på klima- og energidagsorden. Netværket vil sørge for, at danske energivirksomheder er på forkant med EU lovgivning, så det bliver en vækstmulighed fremfor en hæmsko.

Vidensdeling, sparring og adgang til beslutningstagere

Netværkets centrale mission er at facilitere vidensdeling, erfaringsudveksling og styrkede relationer energivirksomheder imellem samt sikre adgang til og sparring med beslutningstagere og EU-institutioner. På den måde kan medlemmerne forstå og tilgå fælles udfordringer bedre samtidig med, at vi sikrer, at fremtidens EU-lovgivning medtænker branchens ønsker og input. Det vil DI EU Green Network facilitere.

- Som medlem får man mulighed for at deltage aktivt og få adgang til møder med centrale interessenter som MEP'er, attachéer og EU-Kommissionen samt udveksle viden og erfaringer med andre fagfolk. Erfarne erhvervsledere, repræsentanter fra tænketanke, NGO’er og Dansk Industri vil også spille ind med deres faglighed, siger Sara Husum, DI Energis Green Public Affairs konsulent i Bruxelles.

Derudover tjener netværket det formål at  afmystificere EU og gøre arbejdet mere gennemskueligt og enkelt. EU-reguleringer på klima og energi er i konstant udvikling og er på mange områder indviklet. Netværket kan hjælpe medlemmer med at navigere i relevante forordninger og direktiver samt forhandlinger på aktuelle filer. Dette gøres dels gennem netværkets facilitering af erfaringsudvekslinger og dels gennem online policy briefs og webinarer skåret ind til benet med målrettet fokus på bevægelser på klima- og energidagsordenen.

Behovet for en stærk europæisk energisektor

Det står efterhånden klart for alle, at Europa har brug for en stærk energisektor, der kan levere rigelige mængder bæredygtig og billig energi. Forsyningskæder, infrastruktur og grøn energiproduktion skal samtænkes og samles i Europa.

For at imødekomme denne udvikling og sikre de bedst mulige løsninger, vil DI EU Green Network sammen med medlemmerne samle branchens holdninger og ønsker. Netværkets arbejde vil danne grundlag for Dansk Industris videre arbejde i EU og samarbejdet med BusinessEurope, Orgalim, Digitaleurope, IRU og andre vægtige erhvervssammenslutninger.

Således er et medlemskab i netværket en vej til at påvirke Dansk Industris arbejde for en grønnere og stærkere energibranche, som i samspil med andre erhvervsorganisationer udgør en stærk stemme i EU.

Europa-Parlamentsvalget 2024

Grundet det nært forestående Europa-Parlamentsvalg er dette emne omdrejningspunkt for meget af netværkets og DI i Bruxelles’ arbejde de næste måneder.

- Det kommende EP-valg og Danmarks kommende formandskab er begge enormt vigtige begivenheder, som vil have stor indflydelse på EU's grønne politikker og dagsordener. Vi ser øget global konkurrence, og det er vigtigt at EU holder fast i en ambitiøs grøn dagsorden, siger Sara Husum, DI Energis Green Public Affairs konsulent i Bruxelles.

Netværkets kommende kick-off møde den 21. marts i Bruxelles vil netop fokusere på det kommende politiske mandat og belyse hvilke udfordringer og muligheder, dette skaber for branchen. Til dette formål vil bl.a. danske energi og klima attachéer give deres bud på, hvordan en kommende, ambitiøs grøn politik vil se ud.

Du kan læse mere om netværket og tilmelde dig her.

DI's arbejde til Europa-Kommissionen

I Dansk Industri har vi udarbejdet seks flagskibe, som indeholder konkrete anbefalinger til den kommende Europa-Kommissions arbejde, som vi ser som byggestenene for et konkurrencedygtigt EU frem mod 2030.

Læs DI's udspil Et mere konkurrencedygtigt og handlekraftigt Europa og de 6 politiske forslag til den næste Europa-Kommission.

Relateret indhold