14.11.18 DIB Blog

Blog: Millionmål for grønne biler kræver handling

Målet om en million grønne biler i 2030 er kun realistisk, hvis der rykkes både i EU og nationalt, skriver branchedirektør Thomas Møller Sørensen, Bilbranchen i DI.

I efterspillet om regeringens fremlagte klimaplan har der været flere skeptiske udmeldinger. Mange af udmeldingerne er forståeligt nok kommet fra oppositionspartierne, men også i bilbranchen er der flere, der mener, at det er urealistisk at nå regeringens målsætning om én million el- og plug-in hybridbiler i 2030. Og jeg forstår godt denne skepsis.

For hvis udfordringen er at nå i mål med det nuværende udbud af miljørigtige biler og de nuværende rammevilkår for salg af disse herhjemme, er målet ikke realistisk. Men hvis der i den kommende tid træffes de rigtige politiske beslutninger, er der grund til optimisme. Det kræver imidlertid rigtige beslutninger på både EU-niveau og på nationalt niveau.

På europæisk plan er der brug for fortsat at stille krav til bilproducenterne om at reducere bilernes CO2-udledning. Det er disse krav, der sikrer en elektrificering af fremtidens biler, da producenterne slet ikke når i mål, hvis ikke der sættes turbo på elbilerne.

Bilproducenter i gang

Og kravene virker. Som det ser ud nu, vil cirka en tredjedel af det samlede katalog af bilmodeller være elektriske allerede i 2025, og flere bilmærker har endda mere ambitiøse målsætninger. Alene inden for de næste to år forventer branchen, at antallet af udbudte helt- eller delvist elektrificerede bilmodeller herhjemme vil blive minimum femdoblet.

Men hvis de grønne biler ikke bare skal udbydes men også sælges, kræver det desuden stabile rammevilkår. FDM, De Danske Bilimportører og Bilbranchen i DI har længe efterspurgt en afskaffelse af den værdibaserede registreringsafgift til fordel for en løbende bilafgift, der er baseret på bilernes miljøegenskaber.

Når det endnu ikke er sket, skyldes det primært, at en sådan omlægning for alle nye biler på den korte bane vil medføre et betydeligt tab i statens indtægter. Også selvom det på sigt indrettes provenuneutralt.

Løsning på bordet

Derfor har de tre organisationer for nylig foreslået Folketingets partier en ny løsning: Fjern permanent registreringsafgiften på el, brint og plug-in hybridbilerne og skru til gengæld op for den grønne ejerafgift. Ejerafgiften bør fastsættes ud fra bilernes tekniske parametre som energieffektivitet eller vægt. I starten skal den løbende afgift være lav – for at hjælpe omstillingen på vej.

Men efterhånden som de grønne biler bliver i stand til at bære det, skal der skrues op for afgiften. Samtidig er vejen banet for at gå over til kørselsafgift, når teknologien er moden og man skulle ønske det. Vi kalder det ”Fremtidens afgifter til fremtidens biler”.

Én million miljørigtige biler på de danske veje i 2030 er kun realistisk, hvis det bliver fulgt op af intelligent og resolut handling på både EU-niveau og nationalt niveau. Og desuden kræver det, at også branchen vænner sig til en ny verden. Her går vi gerne forrest i omstillingen.

Thomas Møller Sørensen

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk

Relateret indhold