08.02.18 DIB Blog

Grønt lys til trafikken

Direktør Tine Roed, Dansk Industri, blogger om behovet for bedre infrastruktur i Danmark.

Når man passerer Storebæltsbroen, er den ene pylon badet i grønt lys. Det er en markering af, at taksterne fra 1. januar 2018 blev sænket med 15 pct. for biler, busser og lastbiler. Regeringen og Dansk Folkeparti står bag aftalen, som også betyder, at den samlede reduktion når op på 25 pct. i 2023.

Det grønne lys er naturligvis symbolsk, men det er alligevel en god markering. Vi har brug for alle initiativer, der giver grønt lys til trafikken.

I DI er vi overbevist om, at nedsættelse af taksterne vil gavne mobiliteten mellem Øst- og Vestdanmark. Vi ved fra mange virksomheder på Sjælland, at lavere takster har stået højt på deres ønskeliste, og der er god grund til at rose regeringen og Dansk Folkeparti for denne beslutning. Den seneste takstnedsættelse skete tilbage i 2005.

Takstnedsættelsen bidrager til, at prisen på mobiliteten i samfundet sænkes. Det er også nødvendigt, fordi er der noget, som virksomheder og medarbejdere er afhængige af, så er det mobilitet for varer og personer.

Tine Roed

Tine Roed

Direktør

  • Direkte +45 3377 3561
  • Mobil +45 2949 4647
  • E-mail tmr@di.dk

Relateret indhold