26.06.18 DIB Blog

Blog: Pant på juice og saft, men hvad med resten?

Det er rigtig fint, at regeringen udvider pantsystemet, så det også omfatter juice- og saftemballage. Men i DI har vi større ambitioner for genanvendelse, blogger miljøpolitisk chef Karin Klitgaard, DI.

Regeringen har taget et skridt på vejen til øget genanvendelse. Det er sket ved at udvide pantsystemet, så det også omfatter juice- og saftemballage. Det er en udvidelse af det eksisterende pantsystem med ca. 4-5 % mere returemballage, der skal samles ind i detailhandlen.

Det er fint, at regeringen tager et skridt i retning af øget genanvendelse ved at udvide pantsystemet. Men i DI har vi større ambitioner for genanvendelse. Og det har EU også. Der er sat høje europæiske genanvendelsesmål for emballage, og inden for de næste par år skal alle EU lande have implementeret producentansvar på al emballage. Set i det perspektiv er det et meget lille initiativ, regeringen i dag har skudt i gang.

Producentansvar for emballage betyder i praksis, at producenterne skal samle det emballage, som de sætter på markedet ind til genanvendelse. Den danske pantordning er et udmærket eksempel på en privat affaldsordning, der udnytter værdien i affaldet og få de genanvendelige materialer i kredsløb igen i nye produkter.

Gennem retursystemet sikrer vi høj grad af genanvendelse og genanvendelse af god kvalitet. I DI går vi derfor nu i dialog med ministeriet om den konkrete implementering, så vi undgår utilsigtede omkostninger. Men vi venter stadig på, at regeringen tager fat, der hvor det for alvor vil rykke på genanvendelsen.

Det nuværende kommunale affaldssystem formår ikke at løfte genanvendelsen til et højt nok niveau - vi skal have en ny organisering af affaldssektoren, hvor virksomhederne får lettere adgang til affaldsressourcerne. Det vil øge genanvendelsen og give muligheder for nye, innovative forretningsmodeller og incitament til investeringer i nye affaldsteknologier.

I stedet for at se på hele affaldsorganisering i Danmark skrider ministeren nu til hurtig handling ved at indføre pant på juice- og saftemballage. Ja, det er godt med handling, og ja, det vil forbedre genanvendelse af de  emballager, men mens det lille knopskud på den nuværende organisering af affaldsområdet kræver opmærksomhed, får vi ikke taget fat de store og nødvendige ændringer.

For juiceproducenterne har udvidelsen også helt konkrete omkostninger som hovedsageligt vil ramme de små og innovative virksomheder. Produktion og design skal ændres, når der skal pantmærker på emballagen, og virksomhederne skal tilmeldes Dansk Retursystem. Særligt for de små virksomheder, der sælger højkvalitets juice, bliver det en betydelig omkostning. Men også de store producenter, der eksporterer en del af produktionen, udfordres ved, at der er forskellige pantsystemer i f.eks. Danmark og Sverige. Omkostninger som forbrugerne i sidste ende kommer til at betale.

Lad os nu være ambitiøse og parallelt med den lille udvidelse af pantsystemet, se på hvordan vi sætter skub i den cirkulære omstilling i Danmark. Hvis vi går i gang nu, så kan vi allerede om få år være et helt andet sted, hvor ny affaldsteknologi gør det muligt centralt at sortere affaldsstrømme i rene fraktioner, og sikre høj genanvendelse helt uden, at alle forbrugere skal slæbe flasker med, når de skal købe ind.

Læs også: Blog: Vælg selv - gulerod eller pisk vil sætte gang i virksomheders brug af genbrugsplast

Karin Klitgaard

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3695
  • Mobil +45 2565 0241
  • E-mail kakl@di.dk

Relateret