16.08.19 DIB Blog

Husk regnbuefarverne hele året!

Det er overhovedet ikke godt nok, at næsten hver tiende LGBT-person ikke føler, de kan være åbne om deres seksuelle orientering eller kønsidentitet på deres arbejdsplads. Derfor er det vigtigt, at vi husker regnbuefarverne hele året, blogger Mette Fjord Sørensen, chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed i DI.

Hvert år midt i august stråler København af fest, farver og glitter, når Copenhagen Pride løber af stablen. Det er en uge, hvor der er fokus på LGBT-personer. I livet generelt, og også i arbejdslivet.

Ligestillingsministeriet præsenterede i starten af denne uge en rapport om LGBT-personers trivsel på arbejdsmarkedet. Den  viser, at et flertal på 7 ud af 10 af de adspurgte LGBT-personer føler, at de enten i høj eller meget høj grad kan være åbne om deres seksuelle orientering eller kønsidentitet på arbejdspladsen.

Det er godt!

Rapporten viser også, at 89 pct. ikke har følt sig diskrimineret på deres arbejdsplads.

Det er rigtig godt!

Lige rettigheder og lige muligheder er – og skal være – en hjørnesten i vores samfund. Mette Fjord Sørensen, Underdirektør

Men der er også nogen, der ikke føler, at de kan være åbne om deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. Faktisk er det 9 pct., som føler, at de i ringe grad eller slet ikke kan være åbne om deres seksuelle orientering eller kønsidentitet på deres nuværende arbejdsplads og 8 pct. har følt sig diskrimineret eller chikaneret på baggrund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet.

Det er overhovedet ikke godt nok!

Lige rettigheder og lige muligheder er – og skal være – en hjørnesten i vores samfund.

Copenhagen Pride er derfor er også en vigtig uge. Men endnu vigtigere er det, at vi resten af året også har fokus på lige rettigheder og lige muligheder.  

Springer ud igen og igen

Mange LGBT-personer oplever, at der på arbejdspladser er en forestilling om, at ”vi alle” medarbejdere er heteroseksuelle og lever i konventionelle familiestrukturer. Det kan gøre det svært for LGBT-personer at være åbne om deres kønsidentitet eller seksuelle orientering. LGBT-personer oplever derfor ofte at skulle ”springe ud” igen og igen. Det påvirker deres trivsel.

Heteroseksuelle springer også ud ”hele tiden” i samtaler om privatliv på arbejdspladsen, med fotos af familien stående på skrivebordet. Jeg tænker ikke over, det når jeg fortælle, hvad jeg skal i weekenden med min mand og børn.

For når heteroseksuelle ”springer ud”, er det de færreste, der lægger mærke til det, fordi flertallet af befolkningen er heteroseksuelle. Men vi bør hele året minde os selv om, at det ikke altid forholder sig sådan.

Forskellighed er en fordel

Som udgangspunkt bør en medarbejders seksuelle orientering eller kønsidentitet ikke have betydning for arbejdsrelationen eller for, hvordan vedkommende trives. Men i praksis kan den betyde meget for LGBT-personers trivsel. Derfor er det vigtigt med et godt og rummeligt arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere har det godt uanset deres seksuelle orientering eller kønsidentitet.

Der skal i hvert fald ikke herske tvivl om, at en medarbejders seksuelle orientering eller kønsidentitet aldrig må være til hinder for personens muligheder i en ansættelsessituation eller arbejdsrelation.

Alle medarbejdere skal have lige muligheder uanset køn, hudfarve, alder, nationalitet/etnicitet og seksuel orientering eller kønsidentitet. Vi kan og skal skabe rum for forskellighed, som kan være til gavn både for forretningen og for den enkelte medarbejder.

Rigtig god Pride 2019!

Læs mere om, hvad DI arbejder med i forhold til mangfoldighed

Find Gode råd og best practice på LGBT-området

Mette Fjord Sørensen

Mette Fjord Sørensen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3797
  • Mobil +45 5213 2312
  • E-mail mfj@di.dk

Relateret indhold