20.01.20 DI Business Blog

Kattegatforbindelse ja tak – men en langsigtet plan er helt nødvendig

En fast forbindelse over Kattegat er en god idé og stjæler ikke penge fra nye veje. Men regeringen skal lave en langsigtet infrastrukturplan, så erhvervslivet og danskerne ikke spilder 30 mia. kr. og dagligt sidder fast i trafikken, blogger branchedirektør Michael Svane, DI Transport.

I Dansk Industri (DI) støtter vi planerne om en fast Kattegatforbindelse, som regeringen nu bakker op om.

Det er bestemt positivt, at regeringen viderefører aftalen fra den tidligere VLAK-regeringen plus DF om forundersøgelser af Kattegat-forbindelsen. Regeringen betoner nødvendigheden af, at den kommende forbindelse både har en vej- og baneløsning.

Det er også vores holdning, at der skal være en kombineret vej- og baneforbindelse.

Det er værd at være opmærksom på, at en Kattegat-forbindelse er brugerbetalt på samme måde, som vi kender fra navnlig Storebælt. Når det er en brugerbetalt forbindelse, betyder det, at pengene ikke tages fra de statslige midler, som i øvrigt investeres i den trafikale infrastruktur. Der er med andre ord tale om to ”pengekasser”. 

En Kattegat-forbindelse tager derfor ikke penge fra de mange andre ønsker til veje m.v.

Når nu regeringen støtter en fast Kattegat-forbindelse, så er det hamrende nødvendigt, at regeringen får sat gang i forhandlingerne om en langsigtet trafikal infrastruktur. Vi har brug for handling, fordi presset på især den overordnede infrastruktur – både veje og i den kollektive trafik – er stigende. 

Vi spilder nu mere end 30 mia. kroner i form af trængsel i dagligdagen.

Det ser ud til, at regeringen først vil tage hul på forhandlingerne efter sommerferien. Det er bekymrende, ikke mindst fordi hverdagen for mange virksomheder og deres medarbejdere er præget af øget trængsel, køer og manglende fremkommelighed i de store og større byer.

Der er mange relevante projekter, som trænger sig alvorligt på. De er spredt udover hele landet.

Det gælder 3. Limfjordsforbindelse, E45 fra Randers N til Vejle, en hærvejsmotorvej, udbygning af den fynske motorvej, de sjællandske motorveje til Hillerød, Kalundborg, Frederikssund og Næstved.

Vi har brug for en strategisk  analyse af, hvordan vi fremtidssikrer forbindelser mellem Øst- og Vestdanmark - også selvom vi får en fast Kattegatforbindelse.

Vi har navnlig  brug for at sikre, at Trekantsområdet ikke drukner i trængsel samtidig med, at vi også får sat gang i grundlaget for en vurdering af Als-Fyn-broen.

Michael Svane

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4652
  • Mobil +45 4036 1348
  • E-mail misv@di.dk

Relateret