07.02.24 DIB Blog

Sikkerhed for vandsektoren er et overset problem

Så længe drikkevandet, der kommer ud af hanen, ikke er forurenet og man kan trække ud i toilettet er vandsektoren ikke så politisk interessant. Men mange cyberangreb mod forsyningssektoren kalder på politisk fokus, blogger Mads Helleberg Dorff, chef for DI Vand.

Fra 2015 til 2021 var der 28 cyberangreb mod den europæiske forsyningssektor. Blandt dem var et ransomware angreb som Kalundborg Forsyning fortalte om ved et større DI Vand arrangement i 2023. Her var også Miljøstyrelsen og Energistyrelsen inviteret til at redegøre for direktivet om cybersikkerhed i forsyninger, NIS2. Trusselsbilledet er ikke blevet mindre siden. I den nuværende sikkerhedspolitiske situation er det særligt et ”soft” angreb på den digitale infrastruktur, som er den største trussel.

Men i Danmark er vandsektoren desværre overset, når det kommer til forsyningssikkerhed. Så længe drikkevandet, der kommer ud af hanen, ikke er forurenet og man kan trække ud i toilettet er vandsektoren ikke et særligt sexet område eller politisk interessant.

Men hvis nu vandet er forurenet. Eller man ikke kan trække ud i toilettet. Ja, så fylder vandområdet pludselig meget i hr. og fru. Danmarks bevidsthed.

Derudover kommer udfordringen for de mange virksomheder, som anvender vand i produktionen særligt fødevarevirksomheder, hvor rent vand er fuldstændig afgørende.

Sæt fokus på problemet

Med disse betragtninger i baghovedet synes det indlysende, at vandområdet er et ekstremt sårbart sted i forbindelse med kriser. Det kan være i forbindelse med krige, hvor der kan være tale om en direkte fysisk ødelæggelse af vandinfrastruktur eller tilsætning af livsfarlige stoffer (evt. kemikalier) i f.eks. drikkevandssystemet, som kan provokere en livstruende situation for civilbefolkningen – som f.eks. i Ukraine.

Det kan også være i forbindelse med hybrid-krig, hvor en fremmed statsmagt laver et ”soft” angreb på et lands vandinfrastruktur. Det kan f.eks. være de digitale styresystemer, der via malware pacificeres så et vandværk eller spildevandsanlæg ikke kan fungere.

I DI Vand anbefaler vi derfor, at danske politikere og myndigheder fremadrettet har et endnu stærkere fokus på vandområdet – også når det drejer sig om sikkerhed – så vi også kan skylle sikkert ud i fredstid. 

Læs også: Er din virksomhed klar til 48 timer uden strøm og vand?

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Mads Helleberg Dorff

Mads Helleberg Dorff

Chef for DI Vand

  • Direkte +45 3377 3034
  • Mobil +45 4280 1888
  • E-mail mahd@di.dk

Relateret indhold