30.11.17 DIB Nyheder

Vi spilder 20 mia. kr. på trafikforsinkelser

Forsinkelser på de danske veje koster i dag samfundet 20 mia. kr. årligt, viser en beregning fra DI. DI og de danske virksomheder efterspørger flere ressourcer til bedre vejnet og offentlig transport.

Røde lys så langt øjet rækker. Vi er på en dansk motorvej i myldretiden, hvor trafikken snegler sig afsted.

Scenariet er i dag mere og mere almindeligt for biler og lastbiler, hvor pendlerne og virksomheder må vente længere på vejen. Og det er dyrt for samfundet.

En ny beregning fra Dansk Industri (DI) viser, at de samlede samfundsøkonomiske omkostninger ved forsinkelser for vejtrafikken i 2017 er på 20 mia. kr.

Udviklingen bekymrer Michael Svane, branchedirektør, DI Transport.

- Transportsystemet er ved at sande til, og virksomheder og medarbejdere spilder tiden med at holde i kø, siger han.

Vi hører i stigende grad fra virksomhederne, at de er udfordret af overfyldte veje, som gør, at medarbejdere og produkter har svært ved at komme frem Michael Svane, Branchedirektør

En udfordring vi ikke kan komme udenom

Michael Svane understreger, at der er tale om et skøn, som er baseret på en analyse, som COWI har lavet for Transportministeriet i 2010. I COWI-analysen kostede forsinkelser for vejtrafikken samfundet 8,5 mia. kr. i 2010 i hovedstadsområdet.

Der er tæt trafik mange steder i hovedstadsområdet, men trafikanterne holder også i kø andre steder i landet. I DI’s skøn er antaget, at trængslen i hovedstadsområdet tegner sig for to tredjedele af de samlede forsinkelser på landsplan.

Tal fra Vejdirektoratet fra i år viser yderligere, at myldretidstrafikken især er steget til og fra de større byer. 

- Den øgede trafik med øget belastning af vejnet og flere forsinkelse er en udfordring, vi ikke kan komme udenom, og som koster hele samfundet rigtig mange penge, siger Michael Svane.

Rammer virksomhederne

I DI’s Lokalt Erhvervsklima-undersøgelse fra 2017 svarer over halvdelen af virksomhederne, at de trafikale udfordringer er blevet værre de seneste fem år.

Det er især omkring de større byer, at de danske virksomheder er mest udfordret af den øgede trafiktrængsel. I Aarhus, Odense og København er det flere end tre ud af fire virksomheder, der svarer, at trafikken er blevet værre

For nylig udtalte virksomheden DKI Logistics, at tilsandet trafik årligt koster Horsens-virksomheden tre mio. kr. om året: http://di.dk/dibusiness/nyheder/Pages/Op-til-tre-daglige-trafikuheld-koster-virksomhed-millioner.aspx

- Vi hører i stigende grad fra virksomhederne, at de er udfordret af overfyldte veje, som gør, at medarbejdere og produkter har svært ved at komme frem, siger Michael Svane.

Han henviser til, at udviklingen gør det sværere for danske virksomheder at skaffe medarbejdere, når de sidder fast i trafikken, og også når det handler om at få varer frem.

- Det går i disse år fremad for dansk økonomi. Men det bremser desværre væksten, når trafikken bliver værre. For så skal både pendlere og virksomheder afsætte ekstra tid til transport, siger Michael Svane.

Relevant regnestykke

Andreas Egense, afdelingsleder i Vejdirektoratets analyseenhed, kalder DI’s beregning af omkostninger for samfundet for relevant.

- Det er svært at sige, om regnestykket fra DI er helt korrekt. Men der er ingen tvivl om, at trængslen er blevet værre, og at det er meget interessant og relevant at se på, hvad det samlet koster samfundet, siger han.

Han peger blandt andet på, at det er nødvendigt at vide mere om trafikforholdene på alle veje for at lave et præcist regnestykke. Men vi har ikke alle de relevante data.

- Der er rigtig mange faktorer, der har indflydelse på det samlede regnestykke, når det kommer til trængsel. Men man kan godt at komme med et skøn baseret på tidligere udregninger, siger Andreas Egense.

Trængsel er kommet for at blive

Vejdirektoratet arbejder kontinuerligt med at forbedre forholdene for landets trafikanter og offentlig transport. De seneste år er der også investeret store summer i de danske veje. Blandt andet 166 kilometer ny motorvej i løbet af de seneste ti år og bedre udnyttelse af de eksisterende veje.

Men dagligdagen med mere tid i bilkøer er kommet for at blive, forklarer Andreas Egense.

- Vil skal nok vænne os til, at trafiktrængsel er kommet for at blive. Det går desværre ikke i retning af minde trængsel, så vores arbejde handler om at begrænse trængslen mest muligt og gøre det på en måde, hvor man tænker sig godt om og laver gode samfundsøkonomiske analyser, så der skabes mest kapacitet for pengene, siger han.


Det er dyrt for samfundet, når vi spilder tiden i trafikken, da det går ud over produktiviteten:

Når uheld og andre hændelser medfører, at medarbejdere og varer ikke når frem som planlagt, kan det også have afledte konsekvenser for produktionen. I beregningerne er antaget, at de afledte konsekvenser for produktionen m.v. gør, at de samfundsøkonomiske omkostninger bliver cirka 20 procent højere, end de ellers ville have været.

 

Skrevet af:

Niels Petersen

Michael Svane

Michael Svane

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4652
  • Mobil +45 4036 1348
  • E-mail misv@di.dk

Relateret indhold