Finansminister Kristian Jensen viste stor forståelse for virksomhederne bekymringer, når det gælder mangel på kvalificerede medarbejdere, ved DI´s konference om familieejede virksomheders vilkår.

12.04.18 DIB Nyheder

Ministre: Familieejede virksomheder skal have bedre vilkår

Familieejede og ejerledede virksomheder skal sikres adgang til kvalificerede medarbejdere, og de økonomiske tab ved generationsskifte skal ned. Det var udmeldingen fra både finans- og erhvervsministeren, da DI afholdt konference om familieejede virksomheder.

- De familieejede og ejerledede virksomheder er Danmarks rygrad. Statistisk set er tre ud af fire virksomheder enten familieejede eller ejerledede – og det gælder på tværs af brancher og alle steder i landet, konstaterede Dansk Industris direktør Karsten Dybvad, da han torsdag åbnede DI’s konference ’Når ejerskab og virksomhed smelter sammen’.

Salen var fyldt op med repræsentanter fra virksomhederne, og der var tydelig enighed om, hvilke udfordringer, som fylder mest for ledelserne i disse år: Manglen på medarbejdere og usikkerheden om, hvilke vilkår der gælder, når en virksomhed skal planlægge et ejerskifte.

- Uklare regler og slingrekurs er gift for virksomhederne. Det er virksomhederne, som skaber vores velstand, og de har brug ordentlige, stabile rammer, som er forankret i brede politiske forlig, påpegede Karsten Dybvad.

Vi skal være glade for de udenlandske medarbejdere, vi har. Uden dem kunne vi ikke have fået den økonomiske udvikling, som vi har haft. Finansminister Kristian Jensen

Regeringen har fokus på arbejdskraft

Finansminister Kristian Jensen var første minister på talerstolen, og han nikkede genkendende til de udfordringer, som DI’s adm. direktør havde tegnet op.

- Som finansminister er det min opgave at lede efter bekymringer, og en af de bekymringer, jeg kan se, er manglen på arbejdskraft, sagde han.

Kristian Jensen påpegede, at samfundsreformer, som er blevet gennemført i de seneste år, ganske vist har fået flere ud på arbejdsmarkedet, men at det ikke er tid til at læne sig tilbage. Der skal både fokus på uddannelsessystemet, grupperne uden for arbejdsmarkedet, og på at tiltrække medarbejdere udefra, sagde han. For udviklingen i hele EU tilsiger, at konkurrencen om arbejdskraften kun bliver større i de kommende år.

- Vi skal være glade for de udenlandske medarbejdere, vi har. Uden dem kunne vi ikke have fået den økonomiske udvikling, som vi har haft, sagde Kristian Jensen.

- Spørgsmålet er, om vi gøre mere for at få flere medarbejdere til fra f.eks. Grækenland eller Portugal? Det er noget, som vi skal diskutere i regeringen. Både i forhold til arbejdskraften inden for EU, men også uden for EU, sagde han.

Bedre rammer for generationsskifte

Generationsskifte i familieejede og ejerledede virksomheder var konferencens andet store tema, som erhvervsminister Brian Mikkelsen satte fokus på i sit oplæg. Her var beskeden klar:

- For regeringen er det en krystalklar prioritet at give rygstød til de familieejede og ejerledede virksomheder, der står over for et generationsskifte. Derfor sikrede vi allerede for to år siden, at bo- og gaveafgiften frem mod 2020 bliver nedsat fra 15 til fem procent. Netop nu er den på syv procent, men ambitionen er, at den skal ned på nul, sagde erhvervsministeren.

Spørgsmål om generationsskifte var i det hele taget det tema, der fyldte mest gennem hele konferencen. Virksomhedsrepræsentanterne i salen var både optaget af de politiske rammevilkår og de interne dynamikker i en virksomhed under en generationsskifte. Debatten fik ekstra næring gennem oplæg og analyser, som viser, at planlægning og forberedelse er alfa og omega for et vellykket generationsskifte.

Jonas Forup

Jonas Forup

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4719
  • Mobil +45 2830 1544
  • E-mail jofs@di.dk

Relateret indhold