Online kursus

Arbejde over den danske grænse - Industriens Overenskomst

Mange virksomheder sender medarbejdere afsted over Danmarks landegrænse, når de skal levere et produkt, en tjenesteydelse, en medarbejder skal oplæres i produktionen eller der er behov for at låne medarbejdere fra en virksomhed i udlandet.

På dette kursus for du et indgående indblik i de regler, der gælder, når en medarbejder:

  1. Kommer til Danmark for at udføre aktiviteter på en virksomhed, der har Industriens overenskomst eller
  2. Arbejder under Industriens Overenskomst i Danmark, men bliver sendt til udlandet for at udføre arbejde i en tidsbegrænset periode.

Når en virksomhed har Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst og sender medarbejdere over grænsen til og fra Danmark, er der flere særregler, som virksomheden kan gøre brug af.

Kurset giver dig indblik i, hvilke regler man skal følge efter overenskomsten, hvilke regler i overenskomsten der kan fraviges ved brug af aftaler med medarbejderen eller ved lokalaftaler.

Vi kommer også ind på, om overenskomsten også gælder, når medarbejderne kommer fra udlandet. Det kan være fra et vikarbureau i udlandet, via en entrepriseaftale med en udenlandsk underleverandør, arbejdsudleje af medarbejdere ansat i udenlandske virksomheder eller lån af medarbejdere fra en koncernforbundet virksomhed der er beliggende i udlandet.

Du lærer bl.a.:

På dette kursus lærer du om, hvordan Industriens Overenskomst gælder, når en medarbejder fra udlandet rejser over den danske grænse for at have aktiviteter ved en overenskomstdækket virksomhed, eller medarbejderne i Danmark rejser ud i verden for en overenskomstdækket virksomhed .

Du får kendskab til, hvornår og hvordan særbestemmelserne om udstationerede medarbejdere i overenskomsten kan anvendes samt hvilke undtagelser, der er til overenskomstens ”normale bestemmelser”, når medarbejderne er udstationeret til Danmark fra et andet land.

Vi gennemgår også, hvornår Industriens Overenskomst skal overholdes, hvis medarbejderne arbejder i udlandet, og hvilke krav der er til medarbejdernes ansættelsesbevis.

Efter kurset har du et indgående overblik over regler som følge af Industriens Overenskomst, når medarbejderne arbejder over den danske grænse.

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere i en HR- og personalefunktion, som ønsker kendskab til de regler, der følger af Industriens Overenskomst, når en medarbejder skal arbejde over den danske grænse.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til Industriens Overenskomst og har kendskab til og eventuelt taget DI's kursus om grundlæggende udstationering, inden du deltager i dette kursus.

Online undervisning

Dette kursus er et onlinekursus, som foregår via Microsoft Teams. Du kan logge på kurset fra din pc, tablet eller mobil via et link, som du vil få tilsendt på mail inden kursusstart. Du skal sikre, at du har en stabil netforbindelse. Det er en fordel, hvis du har mulighed for at anvende headset, da det forbedrer lydkvaliteten. Du må gerne tilslutte dit webkamera, men dette er ikke et krav.