Netværk

Lønningsbogholdere (Virtuelt)

Få viden og sparring til lønhåndtering, lønsystemer og grundlæggende jura, arbejdstid, ferielov, hjemmearbejde og meget mere ved at blive en del af DI’s virtuelle netværk for lønningsbogholdere.

Foto: Getty Images

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

I Dansk Industri tilbyder vi et fagligt netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor du som netværksmedlem kan imødegå udfordringer, løse problemer og se mulighederne sammen ved at erfaringsudveksle med andre på et højt og professionelt niveau.

På den måde kan du sørge for kontinuerligt at udbygge dine kompetencer og indsigter i takt med at lovgivning og overenskomster også udvikler sig. Og du er rustet til at træffe de vigtige beslutninger, som du ofte står alene med som ansvarlig for lønområdet i virksomheden.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejdes der med aktuelle trends og tendenser for at bevare aktualiteten. Temaerne, der behandles i netværket, varierer og fastsættes af dig, de ande medlemmer i netværket og netværksfacilitatoren. På hvert netværksmøde har vi fokus på aktuelle udfordringer for lønningsbogholdere, og dem går vi i dybden med.

Det kan f.eks. være:

 • De ansættelsesretlige problemstillinger. F.eks.:
  • Ferie
  • Sygedagpenge
  • Refusion
  • Barsel
  • Arbejdstid
  • Kontrakter
 • Arbejdsmarkedets love og regler
 • Overenskomstens bestemmelser, og hvad det betyder for måden, I håndterer løn på
 • Ny retspraksis
 • Hvordan I håndterer ændringer i systemer, processer og regler
 • Registreringer i lønsystemer
 • Lokal aftaler, personalehåndbøger o. lign.
 • Beregninger

På møderne sparrer du med de andre netværksmedlemmer om konkrete udfordringer, som du eller de andre har brug for at diskutere.

Du får også adgang til en digital platform, som gør det muligt for jer netværksmedlemmer at sparre med hinanden imellem møderne.

Sådan foregår det

Netværket mødes 5 gange om året virtuelt. Møderne har en varighed på 2 timer.

Møderne faciliteres af konsulent fra Personalejura i DI, som har et bredt fagligt kendskab til dit fagområde. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne.

Målgruppe

Netværket henvender sig til dig eller jer i virksomheden, der håndterer løn eller den grundlæggende jura i forhold til løn i virksomheden.

Vil du hellere mødes fysisk?

Vi har også et fysisk netværk for lønningsbogholdere, hvor vi mødes nogle gange om året og diskutere aktuelle temaer. Læs mere her.

Lønningsbogholdere