Netværk

HR-praktikere

Er du ansvarlig for konkrete HR-opgaver, som f.eks. MUS samtaler, personalejura eller ansættelseskontrakter i din virksomhed? Trænger du til at blive beriget og udfordret i din rolle af andre ligesindede? Kom med i DI's netværk for HR-praktikere, hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab, der sætter dine HR-opgaver i centrum.

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Som HR-praktiker i en virksomhed står du ofte alene, når vigtige beslutninger skal træffes, samtidig med at du kontinuerligt skal udbygge dine faglige kompetencer og indsigter. I Dansk Industri tilbyder vi et fagligt netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor netværksmedlemmerne kan imødegå udfordringer, løse problemer og se mulighederne sammen igennem erfaringsudveksling på et højt og professionelt niveau.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejdes der med aktuelle trends og tendenser for at bevare aktualiteten. Temaerne, der behandles i netværket, varierer og fastsættes af medlemmerne i netværket i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. Som del af et netværk i DI bliver du opdateret om ny lovgivning og domspraksis fra DI's jurister. Det betyder, at du som medlem har adgang til den viden, der findes blandt DI’s fageksperter. På møderne sparrer netværksmedlemmerne på konkrete udfordringer. Derudover tilbyder DI en digital platform, som gør det muligt for netværksmedlemmerne at sparre imellem møderne.

Eksempler på temaer: HR-årshjul, rekruttering, personalejura, kontrakter, sociale medier, kompetenceudvikling, lønforhandling, medarbejdermåling, tilskudsordninger og personalesystemer.

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent chefkonsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til HR. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne. Der afholdes fire møder om året i netværket, hvoraf tre af møderne afholdes hos virksomheder, som er repræsenteret i netværket. Det fjerde møde er et fællesmøde for alle DI’s HR-praktiker netværk, og det afholdes på DI’s konferencecenter, Gl. Vindinge.

Regional opdeling

I Dansk Industri er de faglige netværk regionalt opdelt, således at du har mulighed for at vælge et netværk, der mødes i dit nærområde.

Netværk for HR-praktikere har mulighed for deltagelse i følgende områder:

 • Midt-/Nordjylland
 • Fyn/Sydjylland
 • Sjælland
 1. Ansvarsområde

 2. Erfaring

 3. Organisatorisk niveau

 4. Geografisk placering

Jens Halmø

Chefkonsulent

Jens er facilitator for region Fyn/Sydjylland og Sjælland og har 20 års erfaring med HR og ledelse som HR-praktiker og HR-partner i såvel offentlige som private danske og internationale virksomheder. Jens har varetaget en bred vifte af HR-kerneopgaver og –projekter med særligt fokus på Comp & Ben, stillingsvurdering, HR-jura, HR-politikker og –processer, rekruttering, ind- og udstationering samt HR-analyser. Jens er optaget af at skabe værdi for virksomhederne gennem en analytisk, systematisk og praktisk anvendelig tilgang til opgaver og strategi. Jens har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.merc.int.

 • Direkte +45 3377 3882
 • Mobil +45 4196 3024
 • E-mail jeha@di.dk

Henrik Wedell-Neergaard

Chefkonsulent

Henrik er facilitator for region Midt-/Nordjylland og Sjælland og har mere end 20 års erfaring med udvikling og undervisning af ledere på alle niveauer i en organisation. Henrik har været i Dansk Industri i mere end 10 år og har tidligere været ansat hos FLSmidth, hvor han bl.a. arbejdede med international lederudvikling. Henrik har selv været leder gennem en lang årrække og hans filosofi er, at en god leder er en leder, der har fuld fokus på mål og resultater velvidende, at de nås gennem mennesker.

 • Direkte +45 3377 3891
 • Mobil +45 2328 4934
 • E-mail hew@di.dk