Med 600 mio. kr. øremærket til energieffektivisering styrker energiforliget eksportmulighederne for  bl.a. Grundfos, der ser ind i et marked på 500 mia. kr. i 2040

Grundfos
29.06.18 DIB Nyheder

”Energiaftale er dansk politik, når det er bedst”

De danske energivirksomheder Grundfos, Vestas og European Energy roser energiaftale mellem alle Folketingets partier. Den styrker den grønne omstilling.

-  Energiaftalen er dansk politik, når det er bedst!

Det er den første kommentar fra Kim Nøhr Skibsted, kommunikationsdirektør i Grundfos, til energiforliget mellem alle partier på Christiansborg, som er præsenteret fredag eftermiddag.

- Det er historisk, at alle partier står bag aftalen, og den viser, at partierne formår at tilsidesætte egne hensyn til fordel for, hvad der er vigtigt for Danmark og for den grønne omstilling. Det er godt politisk håndværk, tilføjer han.

Kim Nøhr Skibsted fremhæver især, at energieffektivisering er kommet med i aftalen, hvilket ikke var tilfældet i regeringens første udspil. Årligt skal der nu bruges 600 mio. kr. til at optimere energiforbruget i virksomheder og bygninger.

- I Danmark er vi rigtigt gode til energieffektivisering, og derfor er det afgørende, at vi kan fortsætte det spor, og blive endnu bedre. Det er med til at sikre os en førerposition på det området. Vi savner dog et konkret effektiviseringsmål, som vi ser i andre lande, siger han.

Han peger på, at energieffektivisering har et betydeligt eksportpotentiale for danske virksomheder. Globalt ses ind i et marked på 500 mia. kr. om året i 2040.

Grundfos roser også en reform af energispareordningen og at der afsættes flere penge til forskning på energiområdet. Og så ser Kim Nøhr Skibsted frem til en klimaaftale i efteråret. 

Vi synes at både landvind og sol kan have en meget betydningsfuld plads i leveringen af energi til samfundet. Knud Erik Andersen, adm. direktør European Energy

Ændrede elafgifter en fordel

Også European Energy, der satser på grøn energi fra vind og sol, er positiv. Adm. direktør Knud Erik Andersen er glad for at aftalen er i hus før sommerferien. Han ser blandt andet fordele i, at elafgifterne skrues anderledes sammen. Målet er en lempelse på 2 mia. kr. i 2025.  

- Vi vil gerne have en elektrificering af samfundet. En af måderne er, at el bliver prissat fair. Der har været al for stor forskel på produktionsprisen for vedvarende el og det, som forbrugerne skulle give. Det er positivt, at man letter en del af den omkostning – vedvarende el til varme. Det er et kæmpe skridt frem, siger han.

Dertil er det positivt med tre havvindmølleparker i stedet for en enkelt. Dog savner han højere ambitioner inden for landvind og solenergi.

- Vi synes at både landvind og sol kan have en meget betydningsfuld plads i leveringen af energi til samfundet. Man bør give dem en fair plads i det fremtidige energimiks. Det er der, hvor vi har en gråzone. Der kunne man godt budgetmæssigt og i ytringerne godt være lidt mere venlig, forklarer Knud Erik Andersen.

Det er en fantastisk dag for Danmark, virksomhederne og klimaet. Tine Roed, Direktør

Vestas: Landvind afgørende

Vestas ser fordele i, at energiaftalen fortsætter udbygning af landvind i Danmark.

- Landvind er i dag i en af, hvis ikke den absolut billigste energiform i verden. Priserne er siden 2009 faldet med mere end 40 procent. På verdensplan udgør landvind 90 procent af markedet for vindenergi, så der er jo en klar sammenhæng mellem at satse på landvind og regeringens ambitioner om at ville fordoble den grønne energieksport, påpeger Morten Dyrholm, Vestas kommunikations- og marketingdirektør.

Landvind er samtidig baggrunden for, at Danmark i dag har en vindmølleindustri med 33.000 arbejdspladser, tilføjer han. Vestas er derfor glad for fortsat at kunne opsætte vindmøller på land i Danmark. 

Vindgiganten ser yderligere et positivt signal i, at Folketinget genindfører milliardtilskud til forskning- og udvikling i grøn teknologi.

- Det kommer Danmark og danske arbejdspladser til gode i fremtiden, og det er helt nødvendigt med omtanke på, hvor stærkt det grønne dagsorden bevæger sig ude i verden i øjeblikket, siger Morten Dyrholm. 

Historisk bredt forlig

Hos DI roser direktør Tine Roed energiforliget.

- Det er en fantastisk dag for Danmark, virksomhederne og klimaet. Et historisk bredt politisk flertal har indgået en aftale, som sikrer det lange blik i energipolitikken. Det er altafgørende for, at der i fremtiden bliver investeret i grønne løsninger, siger hun.

DI mener, at forliget gør det nemmere og billigere at gennemføre den grønne omstilling i Danmark.  

Overordnet er målet at 55 pct. af al energi kommer fra vedvarende kilder i 2030. 

Læs hele DI's kommentar her. 

FAKTA

Hovedpunkter i energiforlig:

·          Alle Folketingets partier støtter energiforliget, der sætter kursen frem mod 2030.

·          I 2030 skal 55 procent af Danmarks energiforbrug dækkes af vedvarende energi.

·          Der skal bygges tre danske havvindmølleparker på mindst 2400 MW i alt frem mod 2030

·          Der skal årligt bruges 600 mio. kr. til energieffektiviseringer i virksomheder og bygninger.

·          1 mia. kr. øremærkes til forskning og innovation på energiområdet i 2024.

·          Der afsættes 4,2 mia. kr. til udbud, hvor bl.a. landvindmøller og solceller kan konkurrere om at levere grøn strøm.

·          4. mia. kr. afsættes til at udbygge produktion af grøn biogas.

·          I 2030 er der stop for brug af kul til produktion af energi

·          Elafgifter lempes med god 2 mia. kr. i 2025

·          En pulje på i alt 500 mio. kr. skal i 2020-2024 bruges på at fremme grøn mobilitet og transport

Tine Roed

Tine Roed

Direktør

  • Direkte +45 3377 3561
  • Mobil +45 2949 4647
  • E-mail tmr@di.dk

Relateret indhold