Handelsstridigheder mellem USA og EU fører nu til europæisk told på blandt andet motorcykler, bourbon og tøj.

04.06.18 DIB Nyheder

Straftold fra USA: Hvad er omfattet?

Maskiner af jern er ikke omfattet af den told, USA vil indføre på jern og aluminium fra EU. Men hvad er så omfattet, og hvad er omfattet i EU’s modsvar? DI giver svaret.

I sidste uge blev EU’s dispensation fra den amerikanske straftold på stål og aluminium ophævet, og det har givet anledning til en del henvendelser til DI om omfanget af den amerikanske told.

- De hyppigste spørgsmål går på, om der kommer told på jern og aluminium i maskiner som fx køleskabe og vaskemaskiner. Der er svaret heldigvis nej. Men derudover bliver det en smule uoverskueligt, hvad der egentlig er omfattet, fortæller chefkonsulent Peter Bay Kirkegaard, DI.

Derfor har DI udarbejdet en liste, der beskriver, hvilke varer der er omfattet af tolden.

- Hvis man fortsat er i tvivl, er vi klar med telefonisk rådgivning, siger Peter Bay Kirkegaard.

Læs også: Amerikansk ståltold rammer dansk eksport for 200 mio. kr.

På begge sider af Atlanten vil den eskalerende handelskrig medføre en del ekstra bureaukrati og merudgifter for både virksomheder og forbrugere. Peter Bay Kirkegaard, Seniorchefkonsulent

Europæisk modsvar

EU svarede prompte igen med et modsvar til den amerikanske told, hvilket betyder, at blandt andet amerikanske motorcykler, bourbon og tøj vil blive dyrere at indføre til Europa.

- På begge sider af Atlanten vil den eskalerende handelskrig medføre en del ekstra bureaukrati og merudgifter for både virksomheder og forbrugere. Derfor håber vi, at handelskrigen ikke eskalerer yderligere, siger Peter Bay Kirkegaard.

Læs også: Blog: Skræmmende, hvis amerikanerne slipper afsted med straftold

Fakta

USA’s straftold på stål- og aluminium

USA har indført straftold på stål- og aluminiumsprodukter fra en række lande, herunder fra EU. For EU’s vedkommende gælder straftolden fra 1. juni og er på hhv. 25 pct. for stålprodukterne og 10 pct. for aluminiumsprodukterne. DI har udarbejdet en liste over de omfattede produkter. 


EU har annonceret modforanstaltninger på en lang række amerikanske varer, som vil blive pålagt straftold ved import til EU. Modforanstaltningerne træder i kraft senest mandag den 2. juli. Den samlede gruppe af omfattede varer fremgår af anneks I. Se gruppen af omfattede varer. 

USA’s straftold på varer fra Kina

USA har annonceret, at man fra fredag den 6. juli vil lægge 25 pct. straftold på en lang række varer fra Kina, herunder også varer, der produceres af danske virksomheder i Kina og eksporteres til USA. Se listen af omfattede varer som USA pålægger straftold fra Kina. 


USA annoncerede ved samme lejlighed, at man vil igangsætte en undersøgelse af, om der skal indføres straftold på yderligere en række produkter fra Kina. Se listen af produkter der bliver undersøgt. 

Kina har annonceret, at man vil svare igen på USA’s tiltag. Se den kinesiske liste over omfattede produkter.  Som det fremgår, er listen på kinesisk, men er opgjort ved anvendelse af toldkoder, hvorfor den kan anvendes som reference, hvis man ser på toldkoderne for sine varer. Uofficiel oversættelse af den kinesiske liste. 

Peter Bay Kirkegaard

Peter Bay Kirkegaard

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4685
  • Mobil +45 2311 9479
  • E-mail pbki@di.dk

Relateret indhold