- Vi skal også have for øje, at erhvervstransport er en type service, som udveksles på tværs af grænserne i EU, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Foto: Claus Bech
20.11.19 DIB Nyheder

Transportminister: Jeg forventer, at branchen bidrager

Regeringen har sat som mål, at udslippet af drivhusgasser skal være reduceret med 70 procent i 2030. Det vil kræve en indsats alle steder – også af vejgodstransporten. Transportminister Benny Engelbrecht (S) sætter i dette interview rammerne for, hvad der skal ske i de kommende år.

Hvis vi skal opfylde ambitionen om 70 procent reduktion af CO2, kræver det markante ændringer for godstransportbranchen. 

Transportminister Benny Engelbrecht (S) forventer, at fremtidens godstransport bliver drevet af vedvarende energi, men han understreger, at han har forståelse for, at branchen skal kunne fungere økonomisk.

- Det kræver en omfattende grøn omstilling af transportsektoren til vedvarende energi, for at vi kan sikre en grøn og bæredygtig fremtid og nå vores målsætning om en reduktion af drivhusgasudledningen på 70 procent. Jeg forventer, at erhvervstransporterne også vil komme til at bidrage til den grønne omstilling.

 - Når det er sagt, skal der selvfølgelig tages hensyn til, at vi også skal have et velfungerende erhverv, der har mulighed for at drive sunde virksomheder, siger Benny Engelbrecht i et interview med ATL-Avisen, der netop er sendt til alle medlemmer af ATL.

I interviewet, der fandt sted før regeringen nedsatte sine klimapartnerskaber, siger Benny Engelbrecht, at han gerne vil  høre mere om, hvordan branchen forestiller sig omstillingen til grøn transport.

- Selvom den eller de endelige løsninger på den grønne omstilling af godstransporten endnu lader vente på sig, er det oplagt, at erhvervet er opmærksom på udviklingen – og ikke mindst fortsætter med at udnytte den fossile energi mere effektivt. Det giver jo også driftsøkonomisk mening, siger han.

Han pointerer, at den grønne omstilling kræver fælles løsninger på tværs af Europa.

- Vi skal også have for øje, at erhvervstransport er en type service, som udveksles på tværs af grænserne i EU, hvorfor det er et område, hvor det i høj grad er nødvendigt med europæiske fremfor danske tiltag, siger Benny Engelbrecht og fortsætter.

 - EU har i 2019 for første gang nogensinde vedtaget en aftale om bindende reduktionsmål for CO2-udledningen fra tunge køretøjer. Denne aftale er et skridt i den rigtige retning på vejen til at omstille den tunge transport.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Claus Kaae-Nielsen

Claus Kaae-Nielsen

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 3820
  • Mobil +45 2332 6829
  • E-mail clkn@di.dk

Relateret indhold