Det lave antal seniorførtidspensionister kan forklares ved et højt antal fleksjobbere, viser ny analyse fra DI.

Foto: Skyfish
20.02.19 DIB Nyheder

Forsvundne seniorførtidspensionister fundet i fleksjob

Næsten 7.000 færre er på seniorførtidspension, end man vurderede, da man lavede ordningen i 2011. I stedet er 8.000 flere 60-64 årige kommet i fleksjob. DI foreslår, at der ses nærmere på balancen mellem fleksjob og seniorførtidspension.

I fleksjob arbejder man ned til få timer ugentligt grundet varig nedsat arbejdsevne. Er arbejdsevnen så nedsat, at fleksjob ikke er en mulighed, kan man få tildelt seniorførtidspension, hvis krav om blandt andet tidligere beskæftigelse er opfyldt.

Der er i dag kun omkring 700 personer på seniorførtidspension. Det er næsten 7.000 færre, end man regnede med, da ordningen blev indført i 2011. Siden er der imidlertid kommet 8.000 flere fleksjobbere til, som er over 60 år. Det viser ny analyse fra Dansk Industri (DI).

At der er tildelt 6.700 færre seniorførtidspensioner end forventet, kan altså forklares ved, at 8.000 af de 60-64 årige i stedet er kommet i fleksjob.

Læs også: Nye tal: Vi lever længere. Derfor skal vi arbejde længere

Lavere timekrav og flere i fleksjob

Politikernes reform af fleksjobordningen fra 2013 medførte, at timekravene for at komme i fleksjob blev sat ned.

- Denne ændring kunne man ikke forudse, da man i 2011 vurderede, hvor mange der ville få seniorførtidspension. I stedet for de forventede seniorførtidspensioner har nedslidte personer i målgruppen altså fået tildelt fleksjob, siger Steen Nielsen, underdirektør i DI.

Det betød, at der i 2018 var visiteret 14.000 60-64 årige til fleksjob mod godt 6.000 i 2011.

Steen Nielsen mener, at det er godt for både samfundet og den enkelte, at ældre over 60 år med nedsat arbejdsevne får mulighed for at blive på arbejdsmarkedet i et fleksjob.

- Vi mener i DI, at politikerne kan overveje, om det er en ide at ændre på balancen mellem seniorførtidspension og fleksjob. Det kan være relevant at se nærmere på, om fleksjobbere med meget lav arbejdsevne i stedet skal have mulighed for at komme på seniorførtidspension, hvis de ønsker det, siger Steen Nielsen.

Læs også: Flittige seniorer er guld værd for Danmark

Skrevet af:

Jonatan Steengaard

Steen Nielsen

Steen Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3318
  • Mobil +45 2949 4557
  • E-mail snn@di.dk

Relateret indhold