"Det er rigtig positivt, at den nye aftale om seniorpension også har så klart fokus på et godt arbejdsmiljø og forebyggelse af nedslidning," siger fungerende adm. direktør Kim Graugaard, DI.

02.05.19 DIB Nyheder

DI: Ny seniorpension bør målrettes nedslidte

Det er vigtigt, at seniorpensionen - som aftalt af et bredt politisk flertal - ikke trækker for mange arbejdsdygtige seniorer ud af arbejdsmarkedet, mener DI

De danske medarbejdere på +60 har stået for 1 ud af 3 nye arbejdspladser i Danmark siden 2013, og virksomheder over hele landet er dybt afhængige af de erfarne folk. DI har fuld forståelse for, at et bredt politisk flertal med regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale vil justere den nuværende seniorførtidspensionsordning, så den i højere grad kan rumme de ældre medarbejdere, der ikke kan arbejde mere.

Den nye ordning risikerer dog at gå for langt, og det er vigtigt, at seniorpensionen ikke trækker for mange arbejdsdygtige seniorer ud af arbejdsmarkedet, mener DI.  

- Det er klart, at vi som samfund skal tage hånd om de mennesker, som ikke kan arbejde. Men det har enorm stor betydning for danske virksomheder og dansk økonomi, at vi målretter hjælpen til de nedslidte. Derfor er det også vigtigt, at den nye seniorpension ikke trækker for mange arbejdsdygtige ældre ud af arbejdsmarkedet, siger fungerende adm. direktør Kim Graugaard, DI.

Læs også: Ufaglærte og akademikere får lige mange år på pension

Vigtigt at stå vagt om velfærdsaftalen

Han understreger vigtigheden af, at partierne værner om Velfærdsaftalen fra 2006. Den aftale er helt central for vores økonomi og velstand, vurderer DI.

- Det har været fuldstændig afgørende for dansk økonomi og vores velstand og velfærd i dag, at et bredt og ansvarligt politisk flertal i 2006 gik sammen om den aftale, at danskerne skal arbejde lidt længere i takt med, at vi lever længere. Og det er vigtigt, at parterne bliver ved med at stå værn om det, siger Kim Graugaard.

DI glæder sig endelig over aftalens fokus på at forebygge nedslidning.

- Jo mere, vi kan forebygge nedslidning og sikre et godt arbejdsmiljø, jo bedre. Derfor er det også rigtig positivt, at den nye aftale om seniorpension også har så klart fokus på et godt arbejdsmiljø og forebyggelse af nedslidning. Det bakker vi fuldt ud op om fra virksomhedernes side, siger Kim Graugaard.

Læs også: Blog: Bred politisk aftale skaber gode rammer for et godt arbejdsmiljø

Steen Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3318
  • Mobil +45 2949 4557
  • E-mail snn@di.dk

Relateret