DI afholdt konference om ejerskifte torsdag 29. oktober. Find videoer fra dagen via link i artiklen.

29.10.20 DIB Nyheder

Sandahl: ”Retssikkerhed ved ejerskifte er åbenlyst urimelig”

Usikre vilkår, manglende retssikkerhed og skattebetaling af utjente penge var på programmet til ejerskiftekonference i DI. Adm. direktør Lars Sandahl Sørensen slog fast, at vilkårene er ”åbenlyst urimelige”.

Danske ejerledede virksomheder står i en åbenlyst urimelig skattemæssig situation, når de vil ejerskifte virksomheden. Det slog Dansk Industris (DI) adm. direktør Lars Sandahl Sørensen fast i sin tale ved ejerskiftekonference i DI torsdag den 29. oktober.

- Når vi har en regering, der taler så meget om at sikre danske virksomheders konkurrenceevne, så har vi også en klar forventing om, at problemet bliver løst. Og jeg vil gerne slå fast med syvtommersøm, at vi fra DI’s side arbejder ihærdigt på at få skabt regler, der giver virksomhederne retssikkerhed og forudsigelige vilkår at ejerskifte under, sagde direktøren.

Se også videoer fra konferencen om ejerskifte

Skat værdisætter selv

Urimeligheden består ifølge DI primært i to ting.

Den første er, at Skat selv skal værdiansætte en virksomhed, der skal ejerskiftes. Men uden at der er faste rammer for, hvordan værdiansættelsen sker.

Det blev ved konferencen illustreret i oplæg fra Michael Serup, advokat og partner i Bech Bruun. Han fremlagde et nyligt eksempel, hvor Skat havde værdisat aktier i en virksomhed til ca 120 milllioner kroner. Men ejerne havde selv lige købt aktierne for 35 millioner kroner. Kun derfor trak Skat værdifastsættelsen tilbage.

- DI arbejder for, at der bliver genindført en skematisk værdifastsættelse af virksomheder, der generationsskiftes. Det vil give virksomhederne et retskrav på en værdi, som på forhånd kan udregnes, således at hvad end beslutning, ejerne tager ift om virksomheden skal generationsskiftes eller ej – så foregår det på et oplyst grundlag, siger Lars Sandahl Sørensen.

Han påpeger, at der er kommet øget behov for den skematiske værdifastsættelse, efter at Folketinget hævede generationsskifteskatten fra 5 procent til 15 procent.

- Vi vil arbejde for, at værdifastsættelsen i hvert fald ikke bliver baseret på forventet fremtidig indtjening, men på den indkomst virksomheden har haft. Så risikerer man ikke i samme omfang at skulle betale generationsskifteskat af penge, man aldrig kommer til at tjene, siger Lars Sandahl Sørensen.

Læs også: Sandahl til regeringen: Stop hastetiltag og start forhandlinger om langsigtet coronaplan

Betaler skat af udskudt skat

Den anden store urimelighed i reglerne består i, at de nye ejere ved et generationsskifte overtager den avanceskat for virksomhedens værdistigning, som den forrige ejer skulle have betalt, hvis virksomheden var blevet solgt.

Skatten lyder på omkring 40 procent af værdistigningen. Men det er kun ca. halvdelen, der må trækkes fra, når grundlaget for generationsskifteskatten skal opgøres.

- Den nye ejer skal altså betale arveafgift af halvdelen af den skattegæld, der er overtaget. Vi foreslår, at man hæver nedslaget, så denne dobbeltbeskatning undgås, siger Lars Sandahl Sørensen.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et digitalt tema, der skal hjælpe virksomheder med ejerskift

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Jacob Bræstrup

Jacob Bræstrup

Skattepolitisk chef

  • Direkte +45 3377 3426
  • Mobil +45 2020 3232
  • E-mail jcb@di.dk

Relateret indhold