Landskabsarkitekt Niels Lützen er her i et de anlæg, tegnestuen har færdiggjort i de senere år, Fremtidens Gårdhave på Østerbro. Her er arbejdet med nedsivning, opsamling og genbrug af regnvand, samt med natur og biodiversitet.

Foto: Niels Lützen ApS
13.10.20 DIB Nyheder

"Virksomheder kan hjælpe naturen med få midler – og løfte arbejdsglæden"

Selv virksomheder, der ligger i tætte bymiljøer eller er opført på mindre grund, kan med få midler give biodiversiteten en hjælpende hånd og samtidig give arbejdsglæden og virksomhedens sammenhold et løft, skriver Niels Lützen, adm. direktør i Niels Lützen landskabsarkitekter ApS i et debatindlæg.

Det ”grønne” indslag på arbejdspladsen består ofte af et par hårdføre stueplanter på kontoret, en buket blomster ved receptionen. Friarealerne er som regel også meget praktisk indrettede, med parkeringspladser, lagerplads, måske et frokostareal til medarbejderne, og et græsklædt jordstykke omkring bygningerne.

Grønne omgivelser har imidlertid stor betydning for vores fysiske og psykiske velbefindende, og ved at investere i grønne områder i og omkring bygningerne bidrager virksomheder i høj grad til medarbejdernes trivsel og produktivitet. Den digitale revolution spiller også en rolle, hvor man nu kan sidde overalt med sin bærbare.  Virksomhedens grønne områder kan optimeres med smuk og spændende beplantning og måske et drivhus, når det regner.

Læs også: Prisvinder: ”Fælles mål om bæredygtig fremtid i byggebranchen er nødvendige”

Grønne områder giver grøn gevinst

Det grønne potentiale afhænger af den pågældende virksomhedstype samt den plads, der er til rådighed, og der er naturligvis forskel på en kontorvirksomhed og en lagerbygning. Natur og begrønning er dog aldrig umulig, selv for virksomheder, der ligger i tætte bymiljøer eller er opført på mindre grunde. Planlægning af virksomhedens friareal bringer mange forskellige faktorer i spil, dels de interne, og dels de  eksterne.

Fremsynede virksomheder har endda inddraget medarbejderne i forvaltningen af de grønne områder, f.eks. i høsten af afgrøder som honning, frugttræer, urter osv. Det kan øge medarbejdernes følelse af at høre hjemme i en virksomhed og giver dem større ansvarsfølelse, når det personlige og professionelle liv overlapper hinanden.

Noget af det første man oplever, når man ankommer til en virksomhed er parkeringspladsen. Det vigtigste for gæsten er måske at finde en plads så tæt på indgangen som muligt. Man er måske ligeglad med, om træerne sygner hen, eller om omgivelserne er kedelige og grå.

Men når mødet er slut eller kontrakten er i hus, løfter man blikket og ser verden med andre øjne. Her kan grønne omgivelser udsende et stærkt signal om sans for kvalitet og hensyntagen til naturen. De grønne områder kan samtidig være et innovativt element i virksomhedens csr-politik. Dels som et reelt stykke bæredygtighed, men også som en vigtig illustration af virksomhedens værdier.

 

Natur, biodiversitet og regnvand

Natur og biodiversitet spiller en stigende rolle. Biodiversitet er det mylder af liv, som findes overalt på kloden, i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende. Men den biologiske mangfoldighed forsvinder i hastigt tempo. Tabet er en konsekvens af samfundets intensive udnyttelse af vores landareal og brug af naturressourcer til landbrug, skovbrug, ny bebyggelse, infrastruktur og produktion.

Biodiversitet har nok været mindre synligt i forretningsverdenen, måske fordi det opleves langt væk fra de travle og daglige aktiviteter, men vi kan dog i høj grad være med til at løse problemet. Vi kan skabe meget mere biodiversitet omkring vores ejendomme ved at understøtte insekter og fugle med de rigtige plantninger, bærgivende buske og træer, naturligt hjemmehørende arter og redesteder for fuglene, i form af fuglekrat, hække og redekasser.

Naturen er ret billig, i hvert fald i rene anlægskroner. Man vil blive forbavset over, hvor lidt planter, jord, frø og skønhed koster. Ikke mindst hvis tiltagene bliver gjort i forbindelse med etablering af regnvandshåndtering, som kan finansieres af tilskud fra det lokale forsyningsselskab gennem LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand). 

Og er man skeptisk, kan man jo starte i det små på græsplænen - om ikke for sin egen skyld, så for naturens egen skyld.

Læs også: Nipper: Målbar klimabelastning bliver afgørende for dansk eksport

DI Debat

Her kommer medlemmer til orde med synspunkter om vigtige emner for deres virksomhed.

Debatindlæg kan blive bragt her i magasinet, i DI Business’ daglige nyhedsbrev og på di.dk

Vi forbeholder os retten til at udvælge og beskære indlæg i forhold til pladshensyn og relevans. Du kan sende dit indlæg til redaktør Uffe Hansen på ufha@di.dk eller ringe på 3377 3888 for yderligere info.

 

Synspunkter på DI Debat er ikke nødvendigvis udtryk for DI’s holdning.

Trine Ringkjær Skafte

Trine Ringkjær Skafte

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3958
  • Mobil +45 2149 2365
  • E-mail trri@di.dk

Relateret