I fremtiden skal lastbiler køre på grøn energi.

20.11.20 DIB Nyheder

Transportminister til DI-konference: Vigtigt at sikre overgangen til grøn transportsektor

Virksomheder og myndigheder i ind- og udland går i offensiven for at gøre transportsektoren mere grøn. Transportministeren og DI fremhæver brint og Power-to-X som vigtige løsninger.

Vejen fra en sort til en grøn transportsektor vil kræve, at der trækkes på mange forskellige løsninger lige fra brint til Power-to-X og en afgiftsstruktur, der belønner grøn transport. Sådan lød det fra transportminister Benny Engelbrecht (S), da han i dag holdt tale på en konference arrangeret af Dansk Industri og den franske ambassade.

På konferencen deltog en række af de toneangivende danske og franske virksomheder, forskere og myndighedsrepræsentanter, der mødtes for at diskutere, hvordan brugen af brint og Power-to-X kan bidrage til den grønne omstilling.

Fra Dansk Industris side deltog blandt andet branchedirektør Troels Ranis og branchedirektør i DI Transport Michael Svane. Troels Ranis slog i sine åbningsbemærkninger fast, at man i den danske energisektor er stærkt engagerede i arbejdet med at bruge brint som brændstof og til lagring af energi.

- Vi forventer, at grøn brint i kombination med vindenergi og andre grønne energiformer kommer til at spille en stadig større rolle i Europa i de kommende år. Det er en af nøglerne til den grønne omstilling, sagde Troels Ranis, der samtidig kunne fortælle, at DI har meldt sig ind i EU’s brintalliance.

Ingen PtX uden de rette politiske rammer

Fredagens konference følger i hælene på, at DI, Dansk Energi og 18 førende Power-to-X virksomheder er kommet med en række klare anbefalinger til regeringen om, hvordan en dansk Power-to-X strategi skal udformes.

Fra virksomhederne efterspørges det blandt andet, at der satses dels på et nationalt og et internationalt spor. Det nationale spor skal kickstarte den danske Power-to-X-indsats ved hjælp af subsidier og regulering, samt lægge det strukturelle grundlag for fuld industrialisering af markedet. Den internationale strategi skal skabe rammer for et internationalt marked, hvor værdien af grøn brint er tydelig.

I forbindelse med lancering af anbefalingerne udtalte administrerende direktør Thomas Woldbye fra Københavns Lufthavne, i en pressemeddelse udsendt af Dansk Energi:

- For luftfarten og store dele af den tunge transportsektor hænger strategien for at realisere en grøn omstilling tæt sammen med udviklingen af Power-to-X-brændstoffer. Teknologien er til stede, men en bæredygtig kommercialisering og opskalering af produktionen afhænger af, at vi hurtigt får de rette politiske rammer omkring både produktion og forbruget. Hvis det lykkes, kan Danmark også på dette område spille en vigtig rolle i at forsyne fremtiden med bæredygtig energi.

Chef for energiøkonomi i Ørsted, Ulrik Stridbæk, pointerer også, at rammevilkårene har stor betydning:

- Danmark har med sine stærke erhvervskompetencer, inden for både energi og transport, forudsætningerne for at blive en førernation inden for power-to-x. Med de rigtige rammevilkår, der både understøtter udbud- og efterspørgselssiden af power-to-x-brændstoffer, kan vi bevare danske virksomheders langsigtede konkurrenceevne, sikre arbejdspladser og skabe det næste grønne erhvervseventyr i Danmark – til gavn for både klimaet og økonomien, siger han i pressemeddelsen.

Hvis strategien lykkes, vil Danmark ikke bare stå med en ny grøn industri, der kan reducere de nationale emissioner og skabe danske arbejdspladser, men også give os en international Power-to-X-førertrøje hedder det i rapporten.

Læs mere om anbefalingerne her.

Dansk Industri: PtX kan bidrage med store CO2-reduktioner

I Dansk Industri er man overbevist om, at Power-to-X kan bidrage med store CO2-reduktioner i de kommende år.

- Den tunge vejtransport, skibe, fly og dele af industrien får brug for nye grønne brændsler. Løsningen er PtX, hvor el fra vind og sol via elektrolyse omdannes til bæredygtig brint og videre til flydende brændsler, siger branchedirektør i DI Energi Troels Ranis og tilføjer:

- Brint og andre grønne brændstoffer kan udfase fossile brændsler fra særligt energiintensiv industri og tung transport, som skibe og fly, hvor direkte elektrificering ikke er en mulighed.

Ifølge Dansk Industri har Danmark med sin stærke energiindustri særdeles gode muligheder for at opbygge en grøn industri inden for Power-to-X og brugen af grøn brint som brændstof.

- Brint og andre grønne brændstoffer kan udfase fossile brændsler fra særligt energiintensiv industri og tung transport, som skibe og fly, hvor direkte elektrificering ikke er en mulighed, siger Troels Ranis. 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Troels Ranis

Troels Ranis

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold