Lars Storr-Hansen har været adm. direktør for Dansk Byggeri i 12 år, hvor 95 procent af medlemmerne har op til 50 ansatte. Det har givet stor erfaring med at kæmpe SMV'ernes sag.

Foto: Thomas Arnbo
30.06.20 DIB Nyheder

Ny DI-direktør sætter turbo på lokal indsats

Dansk Industri kommer tættere på medlemmerne i alle kroge af landet, når Dansk Byggeri bliver en del af organisationen. DI’s kommende direktør for erhvervsudvikling, Lars Storr-Hansen, skal sikre endnu mere synlighed og indflydelse lokalt og regionalt.

Virksomheder og arbejdspladser over hele Danmark får en helt særlig stemme, når direktør Lars Storr-Hansen 1. september tager plads i Dansk Industris direktion med titlen af erhvervsudviklingsdirektør.

Lars Storr-Hansen kender i høj grad bygge- og anlægsbranchen indefra. Som adm. direktør for Dansk Byggeri i 12 år har han kæmpet for at sikre den branche indflydelse og synlighed lokalt, regionalt og på landsplan. Erfaringerne skal nu bredes ud til hele medlemskredsen på over 17.400 virksomheder efter sammenlægningen 1. september.

En grundsten bliver det brede fodfæste erhvervsorganisationen har i hele Danmark. Dansk Industris 18 regionalforeninger og Dansk Byggeris 9 regioner bliver platformen for indsatsen. Dertil bidrager Dansk Byggeri med kontorer i Aarhus og Herning.

– Sammen får vi i alt 27 regionale foreninger, hvilket ingen anden erhvervsorganisation tilbyder. Der bliver en vigtig opgave i at koordinere og bygge videre på foreningernes arbejde, så vi kan varetage medlemmernes interesser mere konkret, siger Lars Storr-Hansen.

9. og 10. juni blev sammenlægningen af Dansk Byggeri og Dansk Industri en realitet, da et overvældende flertal på henholdsvis 99,4 procent og 98,1 procent af de to arbejdsgiverorganisationers repræsentanter stemte ja. Dansk Byggeri fortsætter som et branchefællesskab i DI-familien.

Lokal indsats afgørende

For hele DI står det øverst, at organisationen skal endnu tættere på kunderne – medlemmerne. For Lars Storr-Hansen betyder det, at indsatsen helt ud i landets 98 rådhuse skal skrues i vejret.

– Vi skal sætte medlemmernes behov forrest for at sikre dem bedre vilkår på alle niveauer – om det er på det lokale rådhus, i regionerne, i Folketinget og i EU. Og det har vi et fantastisk afsæt for efter sammenlægningen, siger han og fortsætter:

– Det regionale og lokale betyder ekstremt meget. Der gøres i dag et professionelt og dygtigt arbejde både i Dansk Byggeri og Dansk Industri på det område. Når vi nu går sammen, kan det arbejde blive endnu bedre.

Det er centralt i Dansk Industris strategi, at sikre at de valgte politiske dagsordner tager afsæt i de konkrete behov, virksomhederne står med.

– Derfor skal vi i tættere dialog med vores medlemmer og inddrage dem mere i vores arbejde. Lige konkret hvordan det skal udforme sig, er ikke helt på plads. Først skal jeg lige i gang med jobbet. Men det står meget højt på agendaen, at vi får medlemmernes input til at blive bedre til at prioritere vores indsats, siger han. 

Læs også: Lars Sandahl - Tillykke med vores nye DI

Vi bliver Danmarks største organisation for de små og mellemstore virksomheder, og det skal vi bruge som løftestang i den måde, vi kommunikerer og bringer vores politik videre på. Lars Storr-Hansen, fra 1. september erhvervsudviklingsdirektør i DI

Stor betydning for SMV’er

Over 14.000 af DI’s 17.400 virksomheder har op til 50 ansatte og udgør 84 procent af organisationens samlede medlemskreds i det nye DI.

– Vi bliver Danmarks største organisation for de små og mellemstore virksomheder, og det skal vi bruge som løftestang i den måde, vi kommunikerer og bringer vores politik videre på. Vi skal i endnu højere grad end i dag tage afsæt i de udfordringer og den hverdag, som den gruppe virksomheder har, fortæller Lars Storr-Hansen.

Han peger på digitalisering og klimaindsatsen som eksempler på vigtige dagsordner, der stadig er præget af dygtige frontløbere, men hvor udfordringen er at få den større gruppe af landets mindre virksomheder med.

– Vi har ikke en chance for at nå målsætningen om 70 procent, hvis ikke klimaindsatsen bliver forankret bredt i dansk erhvervsliv. Og der har vi en betydelig opgave i at få den proces styrket, så endnu flere SMV’er eksempelvis kan blive en del af den grønne omstilling, siger Lars Storr-Hansen

Kommuner har nøgleposition

Lars Storr-Hansen pointerer, at landets 98 kommuner har afgørende betydning, fordi de både er kunder, myndighed og konkurrenter. En god relation til kommunerne er derfor afgørende.

– Det har vi blandt andet set under coronakrisen, hvor de lukkede genbrugspladser bremsede privat byggeri, fordi håndværkerne ikke kunne komme af med byggeaffaldet. Sagsbehandlingen blev også forlænget, og det løbende byggetilsyn stoppede. Men vi fik heldigvis det meste i gang igen relativt hurtigt, fortæller Lars Storr-Hansen.

Kommunerne kan også være konkurrenten, når det kommer til udlicitering af opgaver, mens de er en medspiller i forhold til arbejdskraft. Før nedlukningen 11. marts manglede der medarbejdere.

– Med coronakrisen er ledigheden nu steget, og derfor står der nogle meget velkvalificerede medarbejdere, som vi hurtigt skal have tilbage i job. Og her er kommunerne også ekstremt vigtige, siger Lars Storr-Hansen.

Derfor ser han også frem mod kommunalvalgene i 2021, hvor ambitionen er at få erhvervslivet helt frem på politikernes agenda rundt i hele landet.

Når SMV’erne har det godt, så har dansk erhvervsliv og kommunerne det generelt også godt. Det skaber vækst, arbejdspladser og velstand i alle dele af Danmark, slutter han.

Læs også: Sammenlægningen af DI og Dansk Byggeri er godkendt

Fakta

Dansk Byggeri og Dansk Industri

Sammenlægning 1. september styrker Danmarks største arbejdsgiverorganisation:

• 17.400 medlemsvirksomheder med ca. 555.000 ansatte i Danmark

• 84 pct. af medlemmerne har op til 50 ansatte 

• 27 regionale foreninger i Danmark

• 104 medlemsforeninger

• Udgør 66 pct. af lønsummen i Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

• Organisationen har 885 medarbejdere

BLÅ BOG

Lars Storr-Hansen

 

·          52 år, cand. polit

·          2020: Tiltræder 1. september som erhvervsudviklingsdirektør i Dansk Industri

·          2008 – 2020: Adm. direktør i Dansk Byggeri

·          2006 – 2008: Underdirektør i Handel, Transport og Service (HTS)

·          2004 – 2005: Særlig rådgiver i Socialministeriet

·          2002 – 2004: Særlig rådgiver i Skatteministeriet

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk

Relateret indhold