EU's genopretningsfond skal bruges klogt og langsigtet, fastslår topcheferne fra de største arbejdsgiverorgansationer i Norden og Baltikum.

14.01.21 DIB Nyheder

Opråb fra nordiske erhvervsbosser: Klat ikke EU-penge væk på budgethuller – fokuser på at gøre Europa stærkere

Topcheferne fra de største arbejdsgiverorganisationer i Norden og Baltikum vil have Kommissionen til at holde nøje øje og sikre, at penge fra genopretningsfonden styrker EU’s konkurrenceevne og skaber vækst og arbejdspladser. Dansk Industri er en aktiv del af BusinessEurope, der repræsenterer 20 millioner virksomheder i Europa.

EU’s genopretningsfond på 750 milliarder euro må ikke bruges til at fylde budgethuller i medlemslandene, men skal have sigte på at styrke EU’s konkurrenceevne og skabe bæredygtig og grøn vækst.

Sådan lyder det i et fælles opråb fra topcheferne fra de største og mest tonearbejdsgiverorganisationer i Sverige, Norge, Finland, Island, Estland, Letland, Litauen og Danmark.

- De mange EU-penge fra EU’s genopretningsfond skal bruges efter hensigten, nemlig at fremme den grønne og digitale omstilling. De skal ikke blot være en genvej til at lukke et budgethul, siger DI’s administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen, der sammen med DI’s formand, CEO Lars Peter Søbye fra rådgivningsvirksomheden Cowi, er medunderskriver på den fælles udmelding. 

Udmeldingen blev vedtaget efter et nordisk møde, hvor de baltiske organisationer også deltog, og hvor der var dialog med Europa-Kommissionens kommissær for det indre marked Thierry Breton og Irlands udenrigsminister Simon Coveney. På mødet drøftede topcheferne blandt andet genopretningen af Europas økonomi, det indre marked og brexit.

Lars Sandahl Sørensen glæder sig over, at der var enighed på tværs af nordiske organisationer om visionen for et stærkt og åbent Europa.

- Vi har brug for sådanne alliancer, hvis vi skal sikre os indflydelse på europæisk plan. Det var så ekstra godt, at vi langt hen ad vejen fik tilsagn om støtte til denne linje fra både vores baltiske og irske venner.

Fokus på grøn og bæredygtig vækst

Opråbet fra de nordiske topchefer kommer efter, at flere lande lægger an til at indregne midlerne fra EU’s genopretningsfond i finansieringen af de kommende års statsbudgetter. Her mener DI, at det er helt afgørende, at pengene bruges til at sikre fremtidsorientrede investeringer – og ikke blot er en let måde at finansiere nye udgifter på.

- Vi må ikke glemme, at de fælles fremadrettede investeringer samt gode rammevilkår er det, der i det lange løb vil afgøre europæiske virksomheders konkurrencekraft globalt – og det er også det, der skal finansiere den danske velfærd på både kort og lang sigt, siger Lars Sandahl Sørensen.

DI og de øvrige arbejdsgiverorganisationer foreslår, at der oprettes et scoreboard, så der løbende kan holdes øje med, hvordan pengene fra genopretningsfonden rent faktisk bliver brugt – og at brugen af midlerne har fokus på konkurrencedygtighed, jobskabelse, grøn og digital omstilling. Det skal være Kommissionen opgave at holde scoreboardet ajourført og have hånd i hanke med brugen af de mange milliarder euro.

- Det er tid til at handle nu. Vi kan allerede se, hvordan stimulusprogrammer bliver lanceret på både nationalt og EU-plan – og vi skal simpelthen have sikret, at pengene bruges på den bedste mulige måde til gavn for klimaet og digitaliseringsdagsorden og til at skabe vækst og job i Danmark og i EU, siger Lars Sandahl Sørensen.

Få mere at vide

Som medlem får du det seneste nye om EU-landenes genopretningsplaner, kommende udbud og erhvervsfremstød for danske virksomheder. Du kan også kontakte en af DI's eksperter for at få sparring i forhold til jeres strategi for de kommende udbud.

Læs mere her: EU's genopretningsplan | DI hjælper dig med at vinde eksportordrer

Peter G. H. Madsen
Skrevet af:

Peter G. H. Madsen

Relateret indhold