De tomme oliefelter i Nordsøen skal bruges til lagring af CO2. Målet er at, der årligt skal lagres 0,4 mio. ton CO2 fra 2025.

Foto: Colourbox
14.12.21 DIB Nyheder

DI: Kæmpe gevinster ved CO2-fangst og lagring

Bredt politisk flertal åbner milliardpulje til at fange og lagre CO2 i Nordsøens udtjente oliefelter. DI ser markant potentiale for danske virksomheder.

Regeringen og et bred politisk flertal har tirsdag aftalt vilkår for fangst, transport og lagring af CO2 (CCS). Første del af en pulje på i alt 16 mia. kr. til at udvikle markedet, kan blive udbetalt næste år. Det første anlæg ventes klar i 2025.

Hos DI glæder man sig over aftalen, der bliver en vigtig brik i at nå klimambitioner om at skære markant i CO2-belastningen.  Aftalen kan give danske virksomheder en hovedrolle i udviklingen af fremtidens teknologi.

- CCS er en helt afgørende teknologi, når vi skal tage de sidste skridt mod at gøre Danmark og EU 100 procent klimaneutralt. Og hvis vi skal undgå de dramatiske klimaforandringer, som forskere over en bred kamp forudser, bliver det nødvendigt at tage CCS i brug over alt i verden, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Aftalen baner vej for implementeringen af CO2-reduktioner på 0,4 mio. ton årligt fra 2025 og skal være med til at sikre Danmarks klimamål om at skære 70 procent i CO2-udledningen i 2030.

- I årtier er der blevet pumpet olie op af Nordsøen. Det skal høre fortiden til. I stedet skal vi nu indfange CO2 og lagre den i selv samme undergrund, siger klimaminister Dan Jørgensen i en pressemeddelelse.

Læs mere om vilkår for tilskud fra den 16 mia. kr. store pulje

Der er store klimagevinster i kulstoffangst, og det er et enormt marked, som er på vej til at blive skudt i gang. Troels Ranis, Vicedirektør

Ambitioner skruet op

DI glæder sig over, at ambitionerne er hævet markant, siden forligspartierne indgik klimaaftalen for energi og industri i 2020. Dengang var målet at indfange 0,9 millioner ton i 2030. Det er nu hævet til mindst 1,4 millioner ton CO2 i 2030.

- Kulstoffangst - og lige om lidt også anvendelse af CO2 i bæredygtige brændstoffer - rummer kæmpe muligheder for virksomhederne. Derfor har vi ventet i  spænding på denne strategi. Der er store klimagevinster i kulstoffangst, og det er et enormt marked, som er på vej til at blive skudt i gang, siger Troels Ranis.

I aftalen er det blandt andet besluttet at udvikle en klynge i Nordjylland, der skal dække hele værdikæden fra fangst, til lagring og anvendelse af CO₂.

- Politikerne fortjener ros for at se værdikæderne i en sammenhæng, at hæve ambitionerne til nye højder og på samme tid have øje for, at der er flere strategier for nye teknologier, der skal spille sammen, siger Troels Ranis.

DI forventer, at omkostningerne til fangst og lagring vil falde i fremtiden, så det bliver realistisk at indfange CO2 fra både store og lidt mindre punktkilder.

Læs klimaministeriets overblik over ny CCS-aftale

Gode kort på hånden 

Takket være en stærk offshore industri i Danmark er det gode muligheder for at lagre CO2 både på land og under havbunden samt et velintegreret energisystem, hvor virksomhederne er gode til at samarbejde.

- Det gør, at danske virksomheder har gode kort på hånden i forhold til at udvikle denne industri, siger Troels Ranis.  

DI Energi har samlet en gruppe virksomheder i et Advisory Board for PtX/CCU og CCS, Virksomhederne dækker hele værdikæden. Advisory Board har udarbejdet en række anbefalinger til både CCUS og PtX.

Læs anbefalinger fra Avisory Board her

Troels Ranis

Troels Ranis

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold