Det Økonomiske Råds vismandsrapport understreger med al ønskelig tydelighed, at vi kommer til at mangle hænder, hvis ikke politikerne får lavet de nødvendige reformer, siger DI's politiske direktør, Emil Fannikke Kiær.

01.06.21 DIB Nyheder

DI: Vismandsrapport kalder på reformer

Det Økonomiske Råds vismandsrapport viser, at der er gang i økonomien og beskæftigelsen stiger, og derfor er det tid til at øge arbejdsudbuddet, ikke det modsatte, som vismændene flirter med, lyder det fra Dansk Industri

Det Økonomiske Råds (DØR) halvårlige vismandsrapport er netop blevet offentliggjort. I Dansk Industri (DI) er økonomerne enige i, at vi kigger ind i en fremtid med øget vækst og mangel på arbejdskraft, men derfor undrer det, at DØR er ret lempelige med finans- og arbejdsmarkedspolitikken.

- Jeg forstår simpelthen ikke, at DØR ikke går mere til vaflerne i forhold til at stramme finanspolitikken og anbefale nye reformer, siger Emil Fannikke Kiær, politisk direktør i DI. Han fortsætter:

- Rapporten understreger jo med al ønskelig tydelighed, at vi kommer til at mangle arbejdskraft i de kommende år, hvis ikke politikerne kommer i gang og får lavet de reformer, der skal til.

Reformer virker - flere ældre bliver i job

Og faktisk bekræfter vismændene i rapporten, at reformer af arbejdsmarkedet virker. De beskriver, hvordan tilbagetrækningsaftalen har øget erhvervsdeltagelsen og beskæftigelsen for personer i alderen 60 til 65 år i perioden 2014-20, og de gradvise stigninger i tilbagetrækningsalderen har forøget arbejdsudbuddet med hele 48.000 personer i 2019.

- Alternativet til efterløn har heldigvis i langt de fleste tilfælde vist sig at være fortsat beskæftigelse. Og derfor skal vi fortsætte af det spor, som også Reformkommissionen fremhævede i sidste uge. Allerede nu mangler virksomhederne kvalificerede medarbejdere til at sikre væksten, og derfor skal vi i gang med reformerne, siger Emil Fannikke Kiær.

Han understreger, at DI på lange stræk er enige med vismændene, også når det kommer til den meget ekspansive finanspolitik, der har været ført under coronakrisen med bl.a. betydelige offentlige midler afsat til kompensationsordninger, testning og vaccination.

- Her er det vigtigt, at vi får rullet de helt nødvendige finanspolitiske lempelser fra coronakrisen tilbage – og særligt, at stigningen i antal offentligt ansatte ikke bider sig fast. Ellers bliver manglen på medarbejdere i de private virksomheder blot endnu større, fortæller Emil Fannikke Kiær.

Læs også: Stort behov for nye reformer, der giver flere hænder

DI: Hold fingrene fra dagpengene

Rapporten flirter også med tanken om, at et konjunkturafhængigt dagpengesystem kunne være at foretrække frem for det nuværende.

- Det er helt skævt. Det vil være en meget drastisk ændring, som vil give ny uro om dagpengesystemet. Det er der ikke brug for. Tværtimod. Og derfor bør både vismænd og andre holde fingrene fra dagpengene, siger Emil Fannikke Kiær.

- Vismændene er selv kritiske over for den dagpengeforlængelse, der har været under coronakrisen. Den viser jo også netop, hvorfor det er en dårlig idé. Trods krisen har der været rekordmange jobåbninger, og forlængelsen har blot betydet, at ledigheden blandt dagpengemodtagere er steget. Det gavner hverken de ledige eller samfundet.

Læs også: Mangel på medarbejdere rammer produktion

Emil Fannikke Kiær

Emil Fannikke Kiær

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3032
  • Mobil +45 2476 7713
  • E-mail efk@di.dk

Relateret