Iværksættere kan ikke tilbyde den samme løn til deres medarbejdere som større og mere etablerede virksomheder. Til gengæld kan de tilbyde deres ansatte en bid af kagen i form af medarbejderaktier i tillæg til lønnen, siger Sine Linderstrøm, teamleder for iværksætteri og SMV-politik.

23.03.22 DIB Nyheder

10 forslag vil fjerne betydelige benspænd for iværksættere

En bredt sammensat politisk arbejdsgruppe er nået frem til 10 forslag, der kan gøre livet betydeligt lettere for iværksættere. DI roser alle anbefalingerne - herunder især et forslag, der vil gøre det nemmere for iværksættere at give medarbejderaktier som del af lønnen - og opfordrer regeringen til at tage forslagene med i den kommende iværksætterpolitik.

Siden begyndelsen af marts sidste år har arbejdsgruppen i Folketinget arbejdet på at undersøge mulighederne for at forbedre skattevilkårene for iværksættere. Arbejdsgruppen har blandt andet set nærmere på velfungerende regler i andre lande. Et bredt sammensat flertal fra gruppen er nu nået frem til ti anbefalinger til forbedringer, som er spillet ind til regeringen til videre behandling. De kan blive en del af en ventet iværksætterpakke.

DI har været i løbende dialog med arbejdsgruppen og dens sekretariat og glæder sig over, at flere af DI’s forslag i iværksætterpolitikken kan genfindes i anbefalingerne.

- En af anbefalingerne handler om, at der skal være bedre mulighed for at iværksættere kan give medarbejderaktier som del af lønnen. Det er en mærkesag for DI, som vi fortsætter med at arbejde for – ikke mindst som del af regeringens ventede iværksætterpakke, siger Sine Linderstrøm, teamleder for iværksætteri og SMV-politik.

Se DI’s iværksætterudspil fra maj 2021, som har indgået i arbejdsgruppens arbejde.

Smartere regler gør det nemmere

En af de store udfordringer, som iværksættere for nuværende støder på, er værdiansættelsen af virksomheden, fordi medarbejderaktier højst må udgøre en begrænset andel af medarbejderens løn.

- Den øvelse kan lyde simpel, men er det ikke. Lønnen kender man, men for at vide, om værdien af aktierne overstiger fastlagte tærskler, skal man også kende værdien af virksomheden. Det gør det i reglen nødvendigt for iværksætterne at hyre en ekstern konsulent til at udarbejde værdiansættelsen. Det løber typisk op i mange tusinde kr., siger Sine Linderstrøm.

Med arbejdsgruppens forslag kan denne udgift undværes, fordi der kun skal stilles krav om en grundløn i stedet for, at medarbejderaktier kun må udgøre en procentdel af lønnen. Og fordi værdiansættelsen af medarbejderaktier gøres mere simpel, så omkostningerne for virksomhederne bliver mindre og processen afkortes.

- Medarbejderaktier er et essentielt værktøj for iværksættere, når de skal rekruttere nye medarbejdere. Iværksættere kan ikke tilbyde den samme løn til deres medarbejdere som større og mere etablerede virksomheder. Til gengæld kan de tilbyde deres ansatte en bid af kagen i form af medarbejderaktier i tillæg til lønnen, siger Sine Linderstrøm.

Læs også: Niras rådgivning lokker iværksættere til Allerød

Fakta: 1 års gratis medlemsskab til iværksættere

DI baner vejen for, at flere iværksættere vinder. Det gør vi både gennem vores iværksætterpolitik, der har fokus på nemmere opstart og et bedre fundament for hurtig vækst. Og det gør vi med individuel rådgivning, vejledning og netværksmuligheder for vores iværksættermedlemmer. Iværksættere kan få det første års medlemskab af DI gratis

Fakta

Arbejdsgruppens 10 forslag:

Simplere regler for medarbejderaktier som del af lønnen

Beskatningsændring til fordel for børsnotering

Mulighed for særlig bankkonto til iværksættere stiftet af studerende eller modtagere af overførselsindkomster

Styrket rådgivning til iværksættere

Lempede fradrags-, afskrivnings- og betalingsordninger

Mulighed for bedre adgang til gældssanering ved konkurser

Styrke muligheden for crowdfunding

Lettet adgang til investering i unoterede aktier

Justering af administrative forpligtelser

Yderligere automatisering af indberetning af virksomhedskat og styrket mulighed for kontakt til myndigheder.

Læs mere om arbejdsgruppens ti forslag til forbedringer for iværksættere

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Sine Linderstrøm

Sine Linderstrøm

Fagchef

  • Direkte +45 3377 3571
  • Mobil +45 2098 9913
  • E-mail sili@di.dk

Relateret indhold