Forsvaret har indkøbt to elfly som første skridt i retning af at løse den største klimaudfordring, nemlig at udskifte fossilt brændstof til fly, skibe og køretøjer med grønnere energi. Elflyene blev mandag præsenteret for bl.a. forsvarsminister Morten Bødskov, klimapartnerskabets formand Poul Skadhede (th)  og næstformand Steven Friberg, da partnerskabet præsenterede sine klimaanbefalinger på Flyvestation Karup.

Foto: Forsvaret
02.05.22 DIB Nyheder

Klimaformand: Fossilfri energi skal gøre forsvaret grønnere

Brændstof til skibe, fly og køretøjer er forsvarets største klimabelastning. Derfor skal nyt materiel være omstillingsklar til nye energiformer, siger formand for forsvarets klimapartnerskab, Poul Skadhede.

Poul Skadhede, direktør for Valcon og bestyrelsesformand for Odense Maritime Technology har siden november stået i spidsen for forsvarets klimapartnerskab, der mandag fremlagde sine anbefalinger til regeringen. Han ser gode muligheder for grøn omstilling i forsvaret på flere områder – og peger især på at ny energi fra Power to X-teknologier som en central faktor.  

- Der er en god vilje til at gøre noget ved forsvarets emissioner. På det civile område er der allerede gode muligheder for at renovere bygninger og eksempelvis overgå til eldrevne biler, siger Poul Skadhede og fortsætter:

- Operativt kan der arbejdes på flere områder, hvor det skal tænkes langsigtet, fordi meget af det tungere grej som  skibe, fly og kampvogne typisk skal bruges i 30-40 år. Her får vi bedst gevinst i forhold til den grønne omstilling, når man alligevel står foran investeringer i nyt materiel.

Læs klimapartnerskabets anbefalinger her

Store besparelser på brændstof

82 procent af forsvarets CO2-udledning kommer fra brændstof til netop fly, skibe og køretøjer. Og her kan der gøres en forskel, hvis der tænkes i nye energiformer.

- Helt konkret står forsvaret foran investeringer i nye flådefartøjer, der delvist skal bygges i Danmark. Her er det oplagt at være fremtidsorienteret, så skibene kan ombygges til andre drivmidler end dieselolie i takt med at de løsninger bliver udviklet. Det skal tænkes ind i designet fra start, siger Poul Skadhede.

Det kan eksempelvis være elmotorer eller energi fra Power to X løsninger. Luftvåbnet har taget hul på andre energiformer ved at indkøbe to eldrevne flyvemaskiner.

En anden mulighed for at spare på energien er ved at øge brugen af simulationer. Klimabelastningen ved at køre en kampvogn i en simulator er alt andet lige mindre end en tur rundt i et øvelsesterræn.

Udover CO2-besparelser lægger klimapartnerskabet også vægt på at tænke danske styrkepositioner, arbejdspladser og eksportmuligheder ind i sine anbefalinger. Vi fremstiller ikke fly og biler, men vi har en stærk maritim industri.

- På den måde bliver omstillingen ikke kun en udgift for forsvaret – men vil også skabe potentiale for indtægter til Danmark. Og her står vi generelt stærkt indenfor grøn omstilling - men også som søfartsnation, der samtidig har betydelige ekspertiser inden for digitale områder som eksempelvis simulation. Der er nogle kommercielle muligheder, hvor Danmark kan gå forrest til gavn for en grøn eksport, siger Poul Skadhede.

Et nyt og tæt partnerskab mellem erhvervsliv og forsvaret er afgørende for dansk sikkerhed og giver nye muligheder også i NATO og EU. Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør

Klimateknologi centralt for NATO og EU

Blandt Danmarks allierede, i NATO og EU, placeres klimateknologiske løsninger centralt i nye forsvarsplaner. Klimapartnerskabet peger på, at Danmark er i en særlig position til at gå foran som grønt forgangsland på forsvarsområdet. Det kræver nye typer af partnerskaber, hvor Danmarks stærke grønne virksomheder kan bruge Forsvaret som eksporttrædesten og udstillingsvindue.

Det vurderer direktør i Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen.

- Danmarks og Europas sikkerhed er udfordret på en helt anden måde, end vi er vant til. Med klimapartnerskabets anbefalinger kan forsvaret tage et stort skridt mod et mere selvforsynende, effektivt og grønnere forsvar. Grøn omstilling er en dansk styrkeposition. Den skal vi også bruge til at omstille forsvaret, uden at kompromittere opgaverne. Et nyt og tæt partnerskab mellem erhvervsliv og forsvaret er afgørende for dansk sikkerhed og giver nye muligheder også i NATO og EU, siger DI-direktøren.

Forsvarsminister Morten Bødskov påpeger, at krigen i Ukraine understreger, at europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik er sammenvævet med klima- og energipolitik.

- Her skal Forsvaret være helt med i front. For i fremtiden vil teknologierne bag den ’grønne omstilling blive et vigtigt værktøj til et mere slagkraftigt og selvforsynende forsvar. Derfor er Klimapartnerskabets anbefalinger værdifulde – for de anviser grønne her-og-nu tiltag og langsigtede satsninger, hvor innovationspartnerskaber mellem industrien og Forsvaret kan fremme grøn omstilling og operativ evne af øverste hylde, siger ministeren i en pressemeddelelse. 

Læs hele pressemeddelelsen her. 

Økonomiske valg skal træffes

Klimapartnerskabet afleverede mandag 2. maj sine anbefalinger til regeringen. Nu er det op til regeringen at prioriterer den videre indsats. I forvejen er øgede investeringer i forsvaret højt på den politiske agenda i kølvandet på krigen i Ukraine. 

- Det er rigtigt godt, at Forsvaret selv tager initiativ til at gøre noget ved CO2-udledningen. Men det kommer naturligvis til at koste penge. I det videre politiske arbejde bliver der brug for en prioritering. I lyset af det ændrede sikkerhedsbillede er forsyningssikkerhed blevet en faktor, hvor vi gerne vil gøre os mindre afhængig af olie og gas. Her vil nye energiformer kunne bidrage til, at vi bliver uafhængige. Det vil gå hånd i hånd med en grøn omstilling af Forsvarets materiel, siger klimapartnerskabets formand, Poul Skadhede.

Fakta

Forsvarets klimapartnerskab anbefaler:

På det operative område:

 • Alternative drivmidler, et fundament for fremtidens forsvar.
 • Et grønt søværn, der er energieffektivt og bæredygtigt over tid.
 • Simulation som en dansk styrkeposition.
 • Fremme af grønne operative koncepter som eksempelvis grønne lejre.
 • Innovation og forskning – forøg grøn medfinansiering.

På øvrige områder (kasernedrift mv.):

 • Optimeret transport kan gøre en forskel.
 • Optimering af bygninger og arealer.
 • Klima- og miljøkrav til alle indkøb og leverandørkæder.

Anbefalingerne blev afleveret til regeringen 2. maj og kan læses i deres fulde længde her

Joachim Finkielman

Joachim Finkielman

Underdirektør

 • Direkte +45 3377 3673
 • Mobil +45 6187 1540
 • E-mail jofi@di.dk

Relateret indhold