Gender Diversity Pledge skal især hjælpe Danmarks mange mindre virksomheder i gang med at få en bedre kønsbalance. Løftet er et konkret værktøj, der omsætter principper og mål til handling.

01.06.22 DIB Nyheder

DI-værktøj hjælper dig med at sætte turbo på diversitet

DI har sat 10 mio. kr. over de næste to år af til en styrket diversitetsindsats, der skal omsætte gode intentioner og fine ord til konkret handling og resultater. Værktøjet Gender Diversity Pledge og 16 principper kan hjælpe din virksomhed   i gang.

Diversitet handler om mere end køn – men det er det bedste og nemmeste sted at starte, hvis man vil ændre sammensætningen i ledelserne i dansk erhvervsliv.

Det mener DI, der nu skærper indsatsen for at hjælpe medlemmerne med at forbedre kønsbalancen i landets mange virksomheder. DI’s Forretningsudvalg har valgt at afsætte 10 mio. kr. over de næste to år til en styrket indsats, der skal omsætte gode intentioner og fine ord til konkret handling og resultater.

To frontløbere i DI

En løftestang til indsatsen er Gender Diversity Pledge (GDP), der er et konstruktivt værktøj til at få hul på denne opgave, der både udvider talentmassen og øger virksomhedernes konkurrenceevne.

Det fortæller DI’s to frontløbere for GDP, chef for mangfoldighed Mikkel Haarder og Pernille Erichsen, der er chef for ledelse.

- Gender Diversity Pledge skal især hjælpe Danmarks mange mindre virksomheder i gang med at få en bedre kønsbalance. Løftet er et konkret værktøj, der omsætter principper og mål til handling. Generelt går det fremad med at forbedre kønsbalancen, men det må gerne gå hurtigere. Derfor gør vi nu en ekstra indsats, forklarer Pernille Erichsen.

Og Mikkel Haarder uddyber:
- For mange handler det om at få en indsigt i, hvor de står aktuelt. Udgangspunktet for at forbedre kønsbalancen svinger fra virksomhed til virksomhed og fra branche til branche. Vi har derfor ikke sat konkrete mål på – det skal virksomhederne selv gøre. Dermed bliver ambitionerne også mere realistiske og inden for rækkevidde. Kernen er, at en bedre kønsbalance skaber værdi for den enkelte virksomhed.

Læs også: Diversitet er centralt for forretningen

Lovkrav for 2.387 virksomheder

En bedre kønsbalance er ikke kun vejen frem til at få flere og mere tilfredse medarbejdere og ledere. Det er også et helt konkret lovkrav, hvor 2.387 virksomheder fremover skal sikre øget diversitet i bestyrelser og flere lag af ledelsen. En ekstra aktuel motivationsfaktor er den generelle mangel på arbejdskraft, hvor diversitet udvider ansøgerfeltet til ledige job.

Eksempelvis er bygge- og transportbranchen ofte mandsdominerede fag, hvor kønsbalancen skal forbedres skridt for skridt.

- Diversitet er jo mange ting. Vi har valgt at fokusere på kønsdiversitet først, fordi det er det letteste at komme i gang med for virksomhederne. Og erfaringerne viser også, at hvis først man som virksomhed har succes med at skabe en bedre balance mellem mænd og kvinder, så følger de andre områder lettere efter, siger Pernille Erichsen.

DI har selv sat et mål op for, hvor mange virksomheder tilslutter sig diversitetsløftet. Inden for to år skal 3.000 virksomheder være med. Og erhvervsorganisationen tager selv medicinen og vil i samme periode arbejde målrettet for at forbedre kønsdiversiteten i DI’s mange udvalg.

Læs også: Diversitet er at gøre sig ”blind” – og hyre den bedste

Fakta

16 principper som øger diversitet

DI’s Gender Diversity Pledge er baseret på 16 principper, som giver ledelser konkrete målepunkter i arbejdet med at skabe øget diversitet. Hver virksomhed arbejder med sine egne måltal, der er baseret på virksomhedens situation, udgangspunkt, branche og udviklingspotentiale.

 

Ved at skrive under på Gender Diversity Pledge forpligter virksomheden sig til følgende:

At arbejde med egne måltal, der afspejler deres situation, udgangspunkt, branche og udviklingspotentiale.

At overvåge udviklingen i virksomhedens kønsmæssige sammensætning.

At rapportere årligt på indsatser, opnåede målsætninger osv. i virksomhedens årsrapport eller andre steder, hvor det er oplagt at rapportere på dette emne, f.eks. på virksomhedens hjemmeside.

At udarbejde en diversitetsstrategi eller handleplan, der offentliggøres inden for de første 12 måneder, efter underskriften er sat.

Gender Diversity Pledge’s 16 principper:

Vi mener, at diversitet gør os klogere som virksomhed

Vi ser diversitet som et konkurrenceparameter

Vi ser lige muligheder som en forudsætning for at kunne tiltrække og fastholde de bedste talenter

Vi deler data om vores egen kønssammensætning

Vi fastsætter specifikke mål

Vi anerkender, at den skæve kønsfordeling i danske virksomheder er en udfordring

Vi mener, at erhvervslivet skal gå forrest

Vi ønsker, at flere kvinder skal finde vej til den private sektor

Vi opfordrer til, at forældreorlov deles mere ligeligt

Vi går ind for øremærket barsel til mænd

Vi vil nedbryde kønsstereotype uddannelsesvalg

Vi går forrest med ledelse og adfærd, der skaber forandring

Vi skaber en ny fortælling om lederrollen

Vi fejrer menneskelig forskellighed

Vi har en inkluderende tilgang til minoriteters perspektiver

Vi nedbryder misforståede opfattelser af det offentlige og private arbejdsmarked

Kilde: Gender Diversity Pledge

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Anna Leclercq Vrang

Anna Leclercq Vrang

Fagleder, Mangfoldighedsområdet

  • Direkte +45 3377 3631
  • Mobil +45 2728 7631
  • E-mail anlv@di.dk

Relateret indhold