Ofte er der fejl i virksomhedernes aflæsning af forbrug af blandt andet gas og olie.

26.01.23 DIB Nyheder

Mål forbrug og fordeling af brændsler korrekt? – Ellers kan det blive en dyr affære.

Mange virksomheder i fx industri- og fødevarebranchen laver fejl i målingerne af forbrug og fordeling af brændsler, fx gas, olie og kul

Mange virksomheder laver fejl i målingerne af forbrug og fordeling af brændsler, oplyser Skattestyrelsen.

Det gælder for eksempel gas, olie og kul. Det er ganske forståeligt, da reglerne for godtgørelse af energiafgifter er temmelig komplicerede. Desværre kan det blive en rigtig dyr affære, og det er derfor vigtigt at sætte sig ind i gældende regler, lyder opfordringen fra Skatestyrelsen. 

Vi har samlet et lille overblik over de vigtigste hovedregler på området:

  • Som udgangspunkt kan momsregistrerede virksomheder få tilbagebetalt afgiften af deres forbrug af gas, olie og kul.
  • Tilbagebetaling af afgiften sker dog som hovedregel ikke, hvis brændslerne er anvendt til opvarmning af rum eller vand.
  • Der findes en række undtagelser, hvor afgiften alligevel bliver tilbagebetalt. Det kræver bl.a
  1. at forbruget af brændsler, udnyttelse af varme mv. er målt, og
  2. at fordelingen af gas, olie eller kul er foretaget korrekt.

Når Skattestyrelsen besøger virksomhederne for at kontrollere afregningen af energiafgifterne, oplever de desværre alt for ofte fejl i målingerne af forbrug mv., fejl i fordelingen af forbruget, eller at målingerne slet ikke er foretaget.

Hvis forbruget af brændslerne ikke er målt eller fordelt korrekt, ender kontrolsagerne som regel med, at virksomheden må betale det forbrug, der ikke er tilbagebetalingsberettiget, tilbage efter dyre standardsatser. Alternativt får virksomheden intet af afgiften tilbagebetalt, fordi hele forbruget kan blive betragtet som anvendt til ikke-tilbagebetalingsberettiget opvarmning af rum eller vand - uanset hvad brændslerne reelt er anvendt til.

For at undgå det er det vigtigt, at virksomhederne sætter sig ind i de gældende regler. Reglerne findes i gasafgifts-, mineralolieafgifts- og kulafgiftsloven.

I kan finde yderligere information i Skatteforvaltningens juridiske vejledning.

Har din virksomhed spørgsmål om energiafgifter, kan I kontakte Skattestyrelsen enten gennem kontaktformularen på TastSelv Erhverv eller på telefonnummer 72 22 28 10.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Lene Nielsen

Lene Nielsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3563
  • Mobil +45 2949 4402
  • E-mail lni@di.dk

Relateret indhold