Se video med og om de fem legatvindere

Video: EY Entrepreneur of the Year Denmark og Felde Production
23.11.23 DIB Nyheder

Fem løsningsorienterede startups får legater fra Alexander Foss’ Industrifond

Alexander Foss’ Industrifond uddeler iværksætterlegater til kvalitetskontrol af vindmøllevinger, fortynding af medicin, identifikation af urinlederne, opsporing af lymfødem og offshore brintanlæg.

Overrækkelsen af 2023’s fem legater på hver 100.000 kr. fra Alexander Foss’ Industrifond skete under landsfinalen i ”EY Entrepreneur Of The Year” den 23. november 2023. Fonden støtter iværksættere, som er teknologisk nytænkende og har kommercielt potentiale.

Legaterne går til Becster ApS, som vil kvalitetskontrollere vindmøllevinger, mens de bliver støbt, Mixtery ApS, som udvikler en løsning til fortynding af lægemidler til injektion, Rheia Medical ApS, som vil forhindre skader på urinlederne under operationer, Cacta ApS, som vil reducere bivirkninger hos brystkræftopererede og endelig Nordic Hydrogen ApS som vil bidrage til den grønne omstilling med en ny type brint-anlæg.

Fondens bestyrelsesformand, Bjarne Moltke Hansen, sagde ved overrækkelsen:

- Alexander Foss’ Industrifond hjælper iværksættere, der udvikler fysiske produkter, i de meget tidlige faser. Det er på et tidspunkt, hvor hver en krone tæller i den daglige kamp om at gøre et produkt klar til markedet. Vi støtter i år fem nye, spændende virksomheder fra hele landet. Vi håber, fondens støtte hjælper dem et godt skridt videre med at modne deres produkter, så de snart kommer på markedet og gør gavn.

Udover teknologisk nytænkning og kommercielt potentiale bemærkede bestyrelsesformanden, at fonden også ser på de samfundsmæssige effekter af iværksætternes nye produkter.

- Det er opmuntrende at se, at så mange iværksættere har fokus på løsninger rettet mod tidens store udfordringer. Ligesom sidste år har vi fået mange gode ansøgninger inden for klima, energi og sundhed, og det er også herfra, vi har valgt årets legatmodtagere, sagde Bjarne Moltke Hansen.

Se nærmere beskrivelse af de fem legatmodtagere for 2023 herunder

Fakta

Becster ApS: Produktions-optimering af vindmøllevinger

Becster ApS får et legat på 100.000 kr. til at udvikle en metode til at radar-scanne vindmøllevinger, mens de bliver støbt. Dermed kan eventuelle luftbobler og andre uregelmæssigheder identificeres og rettes med det samme. Det skaber højere ensartethed og bedre kvalitet af det endelige produkt – og i sidste ende en reduktion af industriens omkostninger, da der skal bruges mindre tid på fejlfinding og reparation.

- Vores løsning vil være med til at fremskynde overgangen fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder, fordi vi øger møllevingernes kvalitet og sænker omkostningerne ved vindenergi. Med tiden vil vi også kunne sikre kvaliteten af andre støbte kompositmaterialer, f.eks. bjælker til byggebranchen, siger Kasper Vesteraa, CEO og medstifter af Becster ApS.

 

Fakta

Mixtery ApS: Fortynding af lægemidler til injektion

Mixtery ApS får et legat på 100.000 kr. til at udvikle en løsning til fortynding af lægemidler til injektion. Mange lægemidler leveres i frysetørret form for at øge stabiliteten og holdbarheden; de skal så fortyndes eller blandes, umiddelbart inden de skal anvendes. Mixterys løsning er en indsats, der monteres på standard hætteglas, så de kan adskille og efterfølgende blande et lægemiddel og en fortyndingsvæske i et lukket system.

- Vi vil gøre det mere sikkert, effektivt og miljøvenligt at fortynde lægemidler til injektion. Vores opfindelse vil reducere risikoen for medicineringsfejl, minimere tidsforbruget for sundhedspersonalet og mindske forbruget af engangsudstyr. Endelig har vores løsning den fordel, at den udnytter den eksisterende infrastruktur i industrien i forhold til standard hætteglas, produktionsudstyr og godkendelser m.v., siger Peter Laursen, medstifter af Mixtery ApS.

 

Fakta

Rheia Medical ApS: Identifikation af urinlederne under bækken-operationer

Rheia Medical ApS får et legat på 100.000 kr. til at udvikle et medicinsk udstyr, der hjælper med at identificere urinlederne under bækken-operationer. Ved operationer i underlivet kan kirurger komme til at beskadige urinlederne, hvilket kan få alvorlige og varige konsekvenser for patienterne. Løsningen fra Rheia Medical skal forhindre den slags skader ved at gøre urinlederne synlige for kirurgen og derved nemmere at undgå.

- De eksisterende metoder til at lokalisere urinlederne er enten ikke særlig effektive eller kræver hjælp fra en ekstra specialist. Med vores udstyr vil den enkelte kirurg selv kunne klare det. Det sparer tid og giver højere sikkerhed. Med støtten fra Alexander Foss’ Industrifond kan vi optimere vores prototype og teste den i forskellige scenarier, siger Trine Munch Agerskov, CEO og medstifter af Rheia Medical ApS.

Fakta

Cacta ApS: Opsporing af lymfødem efter brystkræftbehandling

Cacta ApS får et legat på 100.000 kr. til at udvikle en hjemmemåler til tidlig opsporing af lymfødem efter brystkræftbehandling. Lymfødem, som er ophobning af lymfevæske, typisk i armen, er en udbredt bivirkning hos brystkræftopererede kvinder. Ved at tage hyppigere målinger end man gør i dag, vil Cacta opdage lymfødem-patienter tidligere, så de hurtigt kan få igangsat den rette behandling.

- Vores måler kan opdage lymfødem, før der er synlige symptomer. Fordi der er tale om målinger, patienterne selv skal lave derhjemme, er brugervenligheden af udstyret meget vigtig. Vi skal derfor bruge legatet fra Alexander Foss’ Industrifond til at lave en række prototyper, som kan testes hjemme hos et større antal patienter, siger Ida Grønborg, medstifter af Cacta ApS.

Fakta

Nordic Hydrogen ApS: Offshore brintanlæg med nye muligheder

Nordic Hydrogen ApS får et legat på 100.000 kr. til at udvikle et offshore brintanlæg, der producerer brint ud fra f.eks. vindenergi, solceller eller bølgeteknologi. Nordic Hydrogen har med et nyt design og lavere vægt på sit elektrolyseanlæg åbnet for nye anvendelsesmuligheder.

- Brint kan blive en helt afgørende faktor for at nå målsætningerne i Paris-aftalen om klimaændringer. Vi vil bidrage aktivt til den grønne omstilling ved at nedbringe CO2-aftrykket fra industri, transport og elektricitetsproduktionen. Vores teknologi kan benyttes i flere forskellige sammenhænge, så de kommende prototypeforsøg skal hjælpe os med at sætte retningen for vores videre udvikling, siger Sarah Groot Shapel, stifter og CEO i Nordic Hydrogen ApS.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Anders Sparre

Anders Sparre

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3973
  • Mobil +45 2627 2494
  • E-mail asp@di.dk

Relateret indhold