Alexander Foss' Industrifond

Det er muligt at søge legater ved Alexander Foss’ Industrifond en gang om året. Ansøgningsfristen er torsdag den 12. september 2019.

Fondens fokus

Hvert år uddeler fonden legater til iværksættere og mindre virksomheder for at bidrage til udviklingen af teknologisk innovative og kommercielt bæredygtige løsninger. Hovedformålet er at hjælpe iværksættere og andre virksomheder med at udvikle løsninger, der er teknologisk nytænkende og som har potentiale for kommerciel udvikling. Der lægges vægt på, at den teknologiske løsning udmøntes gennem et fysisk produkt.

Fonden støtter særligt:

 • Projekter, der løser reelle problemer
 • Aktiviteter i de tidligste faser af en virksomheds liv
 • Udvikling, test og modning af produkter
 • Udvikling og test af prototyper
 • Projekter, der er nyskabende
 • Projekter, der er knyttet til Danmark

Fonden støtter som udgangspunkt ikke:

 • Løsninger, der alene består af software
 • Rejselegater/studieophold
 • Udgifter i forbindelse med ansøgning om patent
 • Arbejdsløn til ansøgerne
 • Generelle driftsudgifter, der ikke er knyttet til et afgrænset projekt
 • Udgifter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet

Ansøgning

Ansøgning indsendes via fondens ansøgningsskema senest torsdag den 12. september 2019 (indtil midnat).

Du kan vælge at supplere ansøgningen med en videopitch - læs mere i ansøgningsskemaet.

Vær opmærksom på, at der i ansøgningsskemaet er angivet et maksimalt antal tegn ved hvert punkt. 

Årets legatmodtagere

Årets legatmodtagere bliver offentliggjort ultimo november. Du vil kunne se dem i nyhedsbrevet DI for iværksættere.

Prisopgave

I anledning af 100-årsjubilæet for Alexander Foss’ Industrifond udskrives en prisopgave om vækstvilkårene for danske virksomheder og iværksættere.

Opgaven kan besvares af kandidatstuderende på CBS, DTU, SDU, AAU og AU. Der uddeles en pris på 10.000 kr. på hvert universitet.

Jubilæumsbog

Alexander Foss' Industrifond markerer 100-årsjubilæet med udgivelse af bogen "DANMARK SOM INDUSTRILAND - Alexander Foss' Industrifond i 100 år".

Anders Sparre

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3973
 • Mobil +45 2627 2494
 • E-mail asp@di.dk