Alexander Foss' Industrifond

Det er muligt at søge legater ved Alexander Foss’ Industrifond en gang om året. Næste ansøgningsrunde er i efteråret 2021.

Fondens fokus

Hvert år uddeler fonden legater til iværksættere og mindre virksomheder for at bidrage til udviklingen af teknologisk innovative og kommercielt bæredygtige løsninger. Hovedformålet er at hjælpe iværksættere og andre virksomheder med at udvikle løsninger, der er teknologisk nytænkende og som har potentiale for kommerciel udvikling. Der lægges vægt på, at den teknologiske løsning udmøntes gennem et fysisk produkt.

Fonden støtter særligt:

 • Projekter, der løser reelle problemer
 • Aktiviteter i de tidligste faser af en virksomheds liv
 • Udvikling, test og modning af produkter
 • Udvikling og test af prototyper
 • Projekter, der er nyskabende
 • Projekter, der er knyttet til Danmark

Fonden støtter som udgangspunkt ikke:

 • Løsninger, der alene består af software
 • Rejselegater/studieophold
 • Udgifter i forbindelse med ansøgning om patent
 • Arbejdsløn til ansøgerne
 • Generelle driftsudgifter, der ikke er knyttet til et afgrænset projekt
 • Udgifter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet

Ansøgning

Ansøgning indsendes via fondens ansøgningsskema, som åbnes i efteråret 2021. Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet DI for iværksættere, får du besked så snart der åbnes for ansøgninger. 

Du kan vælge at supplere ansøgningen med en videopitch - læs mere i ansøgningsskemaet.

Vær opmærksom på, at der i ansøgningsskemaet er angivet et maksimalt antal tegn ved hvert punkt. 

 

Webinar

Se optagelselsen af webinaret Sådan får du et iværksætterlegat fra Alexander Foss' Industrifond fra den 29. september 2020 og hør mere, inden du skriver din ansøgning.

Jubilæums-bog

Alexander Foss' Industrifond markerer 100-årsjubilæet med udgivelse af bogen "DANMARK SOM INDUSTRILAND - Alexander Foss' Industrifond i 100 år".

Anders Sparre

Anders Sparre

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3973
 • Mobil +45 2627 2494
 • E-mail asp@di.dk