Uanset hvem, der skal overtage virksomheden, er ejerskifte en proces, som kræver forberedelse og overvejelser af både personlig, strategisk, økonomisk og juridisk karakter.

13.12.23 DIB Nyheder

+ 1.000 virksomheder skifter hænder årligt – her er vejledning

Virksomheder, som skal ejerskiftes, kan finde hjælp og vejledning i temaet ”Ejerskifte og salg af virksomhed” hos Virksomhedsguiden. DI anbefaler virksomheder at gå i gang i god tid.

I omegnen af 1000 virksomheder får hvert år ny ejer. Men mange virksomhedsejere får ikke i tide planlagt overdragelsen eller salget, oplyser Erhvervsstyrelsen.

Sker det ikke, kan det give problemer for dem, som står til at overtage virksomheden, eller det kan medføre risiko for en dårligere pris, hvis virksomheden skal sælges til en ekstern køber. I værste fald kan det resultere i, at virksomheden lukker i stedet for at blive ejerskiftet.

- Det er ærgerligt, når processen går galt alene fordi, processen er kommet for sent i gang. Derfor anbefaler vi fra Dansk Industri (DI) også, at planlægning af ejerskifte sker i god tid, siger Sine Linderstrøm, chef for SMV og iværksætteri i DI.

Læs også: SMV’er får større fordel af Klimakompasset

Godt med hjælp og vejledning

Uanset hvem, der skal overtage virksomheden, er ejerskifte en proces, som kræver forberedelse og overvejelser af både personlig, strategisk, økonomisk og juridisk karakter.

Derfor har Virksomhedsguiden.dk lanceret et tema med hjælp og vejledning og en række artikler om, hvordan man griber det an.

Derudover findes der i temaet en oversigt over, hvordan de tværkommunale erhvervshuse kan hjælpe med gratis vejledning – og hvornår der er behov for en privat rådgiver. Via erhvervshusene er der mulighed for at søge om tilskud til en privat rådgiverpakke, hvor op til 50 procent af udgifterne bliver dækket.

- Mange virksomheder er ejet og ledet af en enkelt person, og det kan være en uoverskuelig affære at få videregivet sin virksomhed. Derfor er vi meget glade for, at Virksomhedsguiden hjælper til med et tema om emnet. Vi kan kun anbefale virksomheder, hvor der er overvejelser om ejerskifte, at orientere sig på siderne, siger Sine Linderstrøm.

Læs også: Støttemuligheder åbner virksomheders øjne for erhvervshuse

Fakta

Ejerskiftets 3 faser

Virksomhedsguidens vejledning er inddelt i tre sektioner, som følger ejerskiftets hovedfaser: Fra de personlige og strategiske overvejelser over salgsmodning af virksomheden, til selve salget eller overdragelsen.

Personlige og strategiske overvejelser

En række strategiske og personlige spørgsmål er vigtige at besvare, før du kan afklare de økonomiske, skattemæssige og juridiske spørgsmål.

Salgsmodning

Salgsmodningen er ejers mulighed for at trimme virksomheden og vise, at der er 'orden i penalhuset'. Med til salgsmodningen hører også overvejelser om ejerskiftemodeller og skat, herunder om ejerskiftet fx skal ske med succession eller et gave- eller arveforskud.

Forhandling og salg

Under forhandlingen handler det om at skabe gode rammer, som både understøttes af indbyrdes tillid og nogle juridiske grundregler. Vigtige emner er værdiansættelse og finansiering samt offentliggørelse og kommunikation af ejerskiftet.

Virksomhedsguidens vejledning til virksomhedsejere, der ønsker at sælge eller overdrage virksomheden til en anden ejer, er samlet i temaet Ejerskifte og salg af virksomhed | Virksomhedsguiden

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Sine Linderstrøm

Sine Linderstrøm

Fagchef

  • Direkte +45 3377 3571
  • Mobil +45 2098 9913
  • E-mail sili@di.dk

Relateret indhold