Adm. direktør Torben Larsens ESG-værktøj sætter tal på social ansvarlighed og motiverer til at ansætte flere borgere fra kanten af arbejdsmarkedet. Det kan kommuner også se en fordel i.

Foto: Give Steel
08.12.23 DIB Nyheder

Han sætter tal på den sociale bundlinje – nu skal flere virksomheder med

Give Steel har udviklet et værktøj, der sætter beløb på samfundsværdien af den sociale indsats til gavn for ESG-rapportering. Adm. direktør Torben Larsen tilbyder værktøjet gratis til andre virksomheder.

Ingen ønsker at gøre det dårligere end naboen. Den bevidsthed er en af adm. direktør Torben Larsens drivkræfter bag stålvirksomheden Give Steels nye værktøj, der sætter helt konkrete tal på effekten af virksomhedens sociale indsats, så det kan sammenlignes med andres præstationer.  

Give Steel har udviklet en Social Bæredygtighedsberegner, der på virksomhedens hjemmeside viser den samfundsøkonomiske gevinst ved at hyre lærlinge eller personer fra kanten af arbejdsmarkedet, eksempelvis tidligere kriminelle. Nu skal flere virksomheder med.

- I Give Steel har vi altid gået op i at ansætte mennesker med vidt forskellige baggrunde, fordi alle kan bidrage positivt. Og det vil jeg jo gerne have flere virksomheder med til, fortæller han.

Han overvejede først, at kæmpe for at få ændret lovgivningen, så virksomheder bliver tvunget til at være mere socialt ansvarlige. Men Torben Larsen fandt en anden løsning:

- Jeg tror i stedet på, at vi kan motivere bedre ved at tænde op under virksomhedernes konkurrenceinstinkt. For ingen ønsker jo at klare sig dårligere end naboen. Derfor handler det om at sætte helt konkrete og sammenlignelige tal på en virksomheds sociale præstation.

Beregneren kan hentes gratis her 

Social bundlinje på 12,3 mio. kr. 

I Give Steels tilfælde blev samfundsværdien helt præcist 12,3 mio. kr. i 2022. Værdien er baseret på økonomiske beregninger fra statens databaser: Skat, SØM og STAR. Statistikkerne kombineres med virksomhedens antal af ansatte fra de særlige grupper af medarbejdere.

Andre virksomheder er begyndt at bruge beregneren. Det drejer sig blandt andet om TDC NET og Hydraflex A/S, der på den vis får data til ESG-rapportering.

- For os er der ingen tvivl om at fremtidens kunder vil have en forventning om at vi ikke kun er med på den grønne omstilling, men også at vi gør noget på ”S’et” i ESG og at vi kan dokumentere det – det kan vi nu, siger Hydraflex’s adm. direktør Niels Rahbek.

På den vis estimerer beregneren en minimumsgevinst for samfundsøkonomien, når der ansættes elever, lærlinge og personer fra kanten af arbejdsmarkedet. Hver social ansættelse bidrager til skatteindtægter og besparelser af offentlige ydelser. Beregneren benchmarker samtidig virksomhedernes indsats i forhold til hinanden.

Nu har vi værktøjet til at vise virksomhedernes sociale bundlinje og med data understrege, at social bæredygtighed strækker sig langt udover filantropi. Berivan Duman, Chefkonsulent

DI: Værktøjet er også god forretning

DI ser et stort potentiale i beregneren fra Give Steel:

- Nu har vi værktøjet til at vise virksomhedernes sociale bundlinje og med data understrege, at social bæredygtighed strækker sig langt udover filantropi – det er rent faktisk god forretning, siger Berivan Duman, chefkonsulent i branchefællesskabet DI Service.

Hun peger på, at netop servicebranchen rekrutterer medarbejdere med vidt forskellige baggrunde. Alene i 2022 gik hver syvende medarbejder i branchen fra offentlig ydelse til et job.

Se hvordan DI Service bruger beregneren

Redskab for kommuner

Den sociale Bæredygtighedsberegner kan også have stor værdi for landets kommuner. Det fortæller erhvervskonsulent i Aalborg Kommune, Frida Tarp, som har den daglige kontakt med områdets virksomheder.

- Beregneren er et rigtigt godt redskab for mange virksomheder, fordi den motiverer til at tænke i nye baner, når de rekrutterer medarbejdere. De skaber andre typer af job, der ikke lige er på 37 timer om ugen. Mange af vores ledige kan fint arbejde i småjob, og her giver beregneren virksomhederne et skub i den rigtige retning. Alle har jo noget at bidrage med som er en løn værd, hvis man finder de rigtige opgaver og det rigtige match, siger Frida Tarp.

Virksomhederne mangler faglært arbejdskraft og må derfor omfordele opgaverne. Det skaber rum sociale ansættelser, hvor beregneren gør samfundsværdien synlig.  

I udvikleren af beregneren har Frida Tarp afventet, at værdien af småjob kom med i det sociale regnskab, fordi alle lokale ledige der kommer i arbejde, skal tælles med. Hun har tillid til beregningerne, fordi de bl.a. er baseret på Den socialøkonomiske investeringsmodel, SØM.

Del af ESG-rapportering

Effekten for kommunen er også målbar i og med, at der spares udgifter til offentlige ydelser, når virksomhederne motiveres til at tage flere udsatte i arbejde.

- Og som kommune vil vi gerne have virksomhederne til at tage et socialt ansvar. Beregneren gør det meget mere konkret at gå i gang og virksomhederne kan sætte nogle mål for, hvor stor den effekt skal være. Flere vil jo gerne måles på flere bundlinjer, og med beregneren er det nu også muligt at sætte tal på det sociale ansvar, som også kan indgå i deres ESG-rapportering, siger Frida Tarp.

Torben Larsen oplever flere gevinster ved at fokusere så konkret på den sociale bundlinje.

- Beregneren er også med til at skabe en anden bevidsthed både om og i vores virksomhed. Det påvirker hverdagen på en klar positiv måde, blandt andet fordi det øger accepten og respekten for alle vores medarbejdere. Vi taler ordentligt til hinanden og kan se værdien i alle, tilføjer Torben Larsen.

Give Steel og Torben Larsen er i forvejen kendt for sin indsats med at hjælpe med at få samfundets mere udsatte grupper i arbejde. Den ansvarlighed blev i september anerkendt med DI Prisen 2023.

Berivan Duman

Berivan Duman

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3717
  • Mobil +45 2666 2075
  • E-mail bedu@di.dk

Relateret indhold