Jacob Holbraad, administrerende direktør i DA, og Lizette Risgaard, formand for FH har præsenteret en mæglingsskitse, som forligsmanden kan skrive et endeligt mæglingsforslag ud fra.

Foto: Søren Kudahl
22.03.23 DIB Nyheder

Mæglingsskitse om overenskomster er på plads

FH og DA er blevet enige om en mæglingsskitse, som forligsmanden kan skrive et endeligt mæglingsforslag ud fra. Derefter kan nye overenskomster sendes til afstemning. "Rigtig positivt" siger DI.

Efter et døgns intense drøftelser i Forligsinstitutionen er Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) nu blevet enige om en mæglingsskitse.

Dermed kan forligsmand Jan Reckendorff sammenfatte et endeligt mæglingsforslag, og de nye overenskomstaftaler kan i den kommende tid sendes til afstemning hos medlemmerne, skriver DA i en pressemeddelelse.

Jacob Holbraad, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, glæder sig over, at det dermed er lykkedes at lande nye overenskomster for størstedelen af det private arbejdsmarked. Til sammen dækker de nye aftaler 593.000 fuldtidsbeskæftigede fordelt på cirka 25.000 virksomheder under DA’s medlemsorganisationer, der har overenskomst med FH-forbund.

- Overenskomstforhandlingerne har været endnu et klart eksempel på, at den danske model lever og har det særdeles godt, siger Jacob Holbraad.

Han fremhæver, at langt de fleste overenskomster – gældende for 98 procent af de ansatte – blev indgået, inden FH og DA mødtes i Forligsinstitutionen for at få de sidste ting på plads.

- Det er meget flot og et tegn på, at forhandlerne på begge sider virkelig har lagt sig i selen for at løse tingene selv og finde stærke kompromisser, som er til gavn for begge parter. Og det er jo netop selve kernen i den danske model på arbejdsmarkedet, siger Jacob Holbraad.

Læs også: Dansk Industris over 200 overenskomster er nu forhandlet færdige

DI medlemmer har strakt sig langt

I Dansk Industri (DI) finder adm. direktør Lars Sandahl Sørensen det rigtig positivt, at forligsmanden nu kan sende overenskomstforligene til urafstemning blandt alle fagforeningsmedlemmer.

- Det betyder, at afstemningen kan køre nogenlunde efter samme tidsplan som ved de seneste overenskomstforhandlinger. I forhold til den vanskelige forhandlingssituation denne gang, så er hele processen fra de første forhandlinger foregået målrettet og effektivt. Det beviser igen robustheden og fleksibiliteten i de danske overenskomstforhandlinger, siger direktøren.

Han siger, at det har været vigtigt for DI's medlemmer at indgå en samfundsmæssigt ansvarlig fornyelse af overenskomsterne.

- Vi har derfor strakt os langt denne gang. Og ud over en betydelig lønandel, så er jeg  stolt over, at vi også har kunnet prioritere eksempelvis lærlinge, uddannelse, barselsorlov og arbejdsmiljø. Det hele har været olie på en både hård og god forhandlingsproces, hvor der er givet og taget fra begge sider, siger Lars Sandahl Sørensen.

I afstemningen stemmes der om alle overenskomster under ét. Hvis det ender med et ja, træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023, hvor de hidtidige overenskomster udløb.

Læs meget mere om OK 2023

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Relateret indhold