Der skal være flere og bedre skolehjem på erhvervsskolerne, så elever og lærlinge også møder et godt socialt miljø under deres skoleophold, lyder et af forslagene i nyt udspil fra DA-fællesskabet.

01.05.23 DIB Nyheder

23 initiativer skal give flere erhvervsuddannede

Der skal investeres i omegnen af en halv milliard årligt i udstyr og lærerkvalifikationer på erhvervsuddannelserne, foreslår DI, DA m.fl. blandt 23 initiativer til løft af området.

Dygtige faglærte er essentielle for vores samfundsudvikling. De er med til at sikre, at vi kan følge med den digitale og teknologiske udvikling og lykkes med den grønne omstilling.

Allerede i dag er manglen på faglærte imidlertid stor, og mange virksomheder har svært ved at finde elever og lærlinge. Så der er brug for, at flere – både unge, studenter og de unge voksne – vælger at gå den faglærte vej.

Derfor kommer DA-fællesskabet nu med et politisk udspil om erhvervsuddannelserne med 23 initiativer, der skal sikre et varigt kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne.

- Vi har brug for, at flere får lyst til at blive faglærte. Skal flere både vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse, kræver det uddannelser af høj kvalitet, hvor eleverne møder et stærkt fagligt og socialt miljø. Og det kræver varige investeringer, siger DA’s administrerende direktør Jacob Holbraad i en pressemeddelelse.

Læs også: Skattelettelse til unge kan få flere i fritidsjob

Millioner til udstyr og lærere

Helt konkret foreslår DA-fællesskabet blandt andet permanente taxameterløft til erhvervsuddannelser i omegnen af ½ mia. kroner årligt, hvor pengene blandt andet skal bruges på investeringer i udstyr og lærerkvalifikationer.

- Både lærlinge og virksomhederne oplever utidssvarende udstyr på erhvervsskolerne og lærere, der ikke har opdateret viden. Mange elever falder fra uddannelsen allerede på grundforløbet, så der er behov for at se på om uddannelsesmiljøerne er bæredygtige både fagligt og socialt. Det er blandt grundene til, at området skal have et markant løft, siger underdirektør Signe Tychsen Philip, chef for Erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser i DI.

Hun mener, at de 23 initiativer vil bidrage til at sikre en høj faglig kvalitet på erhvervsuddannelserne og styrke samarbejdet mellem erhvervsskoler og virksomheder.

- Der har virkelig været en positiv udvikling i antallet af lærepladser. Virksomhederne er nøglen til at fastholde det høje antal, og derfor kommer mange af forslagene i udspillet også direkte fra virksomhederne, som løfter en stor og vigtig opgave med at uddanne fremtidens faglærte, siger Signe Tychsen Philip.

Læs hele udspillet fra DA-fællesskabet

Fakta

DA-fællesskabets 23 initiativer omfatter bl.a.:

Det skal være nemt og ubureaukratisk for virksomheder at få information om deres lærlings skoleuddannelse og faglige udvikling.

Skolernes udstyr skal være bedre og mere tidssvarende og lærerne skal være opdaterede om udviklingen i deres fag.

Udbuddet af uddannelser på erhvervsskolerne skal revurderes, så der er et bæredygtigt fagligt miljø på alle skoler.

Flere og bedre skolehjem på erhvervsskolerne, så elever og lærlinge også møder et godt socialt miljø under deres skoleophold.

Flere gæstelærere fra virksomhederne skal undervise på skolerne og der skal være mulighed for at tage fag på videregående niveau i erhvervsuddannelser.

Læs hele udspillet fra DA-fællesskabet

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Anja Trier Wang

Anja Trier Wang

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3757
  • Mobil +45 2949 4638
  • E-mail atw@di.dk

Relateret indhold